Szacunek dla życia jest brutalnie łamany

Zasady fundamentalnego szacunku dla życia ludzkiego są "dzisiaj łamane w sposób brutalny nie tylko w wyniku zachowań jednostek, ale także decyzji i układów strukturalnych" – napisał Papież Franciszek. Wśród przyczyn tego smutnego zjawiska wymienił dążenie do zysku i podporządkowanie człowieka technologii.

Franciszek skierował list do Papieskiej Akademii Życia z okazji jubileuszu jej 25-lecia. Akademię założył papież Jan Paweł II w celu podjęcia studiów nad zagadnieniami dotyczącymi obrony życia.

"Podporządkowanie zyskowi i rytmowi rozwoju technologii stwarzają nieznane dotąd możliwości wpływania na badania biomedyczne, kierunek edukacji, selekcję potrzeb" - podkreślił Franciszek.

Papież podkreślił, że w ciągu ćwierć wieku swej działalności Akademia wyróżniła się istotnym zaangażowaniem na rzecz sprzeciwu wobec aborcji i eutanazji. Oba czyny Papież nazwał "najcięższym złem", "stojącym w sprzeczności z duchem życia i spychającym w głąb antykultury śmierci".

W liście adresowanym do przewodniczącego Akademii arcybiskupa Vincenzo Paglii Papież wyraził przekonanie, że jej praca jest szczególnie ważna w momencie historycznym, w którym cała ludzkość pogrążona jest "poważnych trudnościach", a relacje rodzinne i społeczne naznaczone są "głębokim rozdarciem".

Jest to zdaniem Franciszka "wynik wzajemnej nieufności jednostek i narodów", która podsycana jest przez "przesadne podążanie za własnymi interesami i rozpaczliwą rywalizację, która nie stroni od przemocy".

W ocenie papieża "mężczyźni i kobiety naszych czasów są często zdemoralizowani i zdezorientowani, bez wizji". Jako zadanie dla Kościoła papież wskazał zaangażowanie na rzecz krzewienia i obrony życia.

[Na podstawie serwisu informacyjnego eKAI -15.01.2019 r.]

Zdjęcie ilustracyjne: Wikipedia (Elkin lalangui10 – praca własna) - CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70858316

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.