Brytyjczycy rozpoczynają walkę z pornografią

Brytyjscy parlamentarzyści z Komisji ds. Kobiet i Równości wezwali rząd Zjednoczonego Królestwa do zajęcia się kwestią molestowania kobiet i wprowadzenie ograniczeń w dostępie do pornografii. Parlamentarzyści zacytowali badania, które ujawniły, że kobiety są często stawiane w niezręcznych sytuacjach z powodu erotyzacji mediów i przestrzeni publicznej. Skutkiem tego jest m.in. trywializacja przemocy wobec kobiet.

Według jednego z sondaży, 85 proc. kobiet między 18 a 24 rokiem życia oraz 65 proc. wszystkich kobiet doświadczyło w miejscu publicznym molestowania na tle seksualnym. Prawie 35 proc. respondentek przyznało, że było dotykane wbrew swojej woli. Do takich zdarzeń dochodziło w środkach komunikacji publicznej, w lokalach, w przestrzeni internetowej, na uniwersytetach, w parkach i na ulicy.

Brytyjscy parlamentarzyści podkreślili szkodliwy wpływ pornografii na społeczeństwo, aczkolwiek przez wielu jest ona wciąż postrzegana jako akceptowalne źródło „seksualnej edukacji”. Ponadto stwierdzili, że rząd jest niespójny w podejściu do reglamentacji rynku pornograficznego, co przekłada się m.in. na brak odpowiedniej polityki ochrony osób małoletnich.
 
Parlamentarzyści wezwali do przeprowadzenia badań na temat korelacji pomiędzy tzw. „filmami dla dorosłych” a molestowaniem seksualnym. Obecnie rząd wyraża wątpliwości co do związku tych dwóch zjawisk.
 
[Na podstawie serwisu informacyjnego BBC News/ UK – 23.10.2018 r.; Vatican News/ PL – 29.10.2018 r.]

Zdjęcie: MorgueFile (hotblack) - FP

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.