Absolutnie nic nie usprawiedliwia aborcji

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

„Warto przyjąć każde życie, ponieważ każdy człowiek jest wart krwi samego Chrystusa. Nie można pogardzać tym, co Bóg tak umiłował!” – apelował Papież w czasie środowej katechezy ogólnej. Przeznaczył ją na omówienie piątego przykazania: „Nie zabijaj”, które jest „murem broniącym podstawowej wartości, jaką jest ludzkie życie”.

Jak powiedział Ojciec święty, całe zło uczynione na świecie streszcza się właśnie w pogardzie dla życia. Jest ono atakowane nie tylko przez wojny, ale i przez organizacje i systemy wyzyskujące człowieka oraz przez kulturę odrzucenia.

”Postawa przeciwna życiu pozwala również na usunięcie ludzkiego istnienia z łona matki w imię ochrony innych praw. Ale jakże akt, który likwiduje niewinne i bezbronne życie w jego rozkwicie może być terapeutyczny, kulturalny, czy zwyczajnie ludzki? Nie można niszczyć życia dlatego, że jest małe, aby rozwiązać jakiś problem. To tak, jakby wynająć zabójcę do rozwiązania jakiegoś problemu. Żadna racja nie usprawiedliwia zniszczenia poczętego życia”.  

Mówiąc o źródle przemocy i odrzucenia życia Papież wskazał na lęk oraz hołdowanie bożkom tego świata: pieniądzom, władzy, sukcesowi. Przyjęcie drugiego to wyzwanie dla naszego indywidualizmu i egotyzmu. Tymczasem „jedyną autentyczną miarą życia jest miłość, miłość, którą miłuje Bóg!" - powiedział Ojciec Święty.

Franciszek zachęcił, aby pomyśleć o rodzącym się życiu, które zostało dotknięte niepełnosprawnością. Wtedy rodzice bardzo potrzebują wsparcia, a często zamiast tego otrzymują propozycję, by przerwać ciążę.

“Chore dziecko jest jak każda osoba potrzebująca, która żyje na ziemi, jak starzec wymagający pomocy, jak wielu ubogich, którzy z trudem walczą o przetrwanie: ten, kto jawi się jako problem jest w istocie darem od Boga, który może mnie wyciągnąć z egocentryzmu i sprawić, abym wzrastał w miłości” – podkreślił papież.

Franciszek podkreślił, że tajemnica życia kryje się w Jezusie, Synu Bożym, który stał się człowiekiem aż po przyjęcie cierpienia i śmierci. To On poszukuje nas w każdym chorym dziecku, słabym starcu, w życiu kruchym i zagrożonym, aby ukazać nam radość miłości.

„Powiedzmy światu: nie gardź życiem! Życiem innych osób, ale także własnym życiem, ponieważ i dla niego zachowuje swoją ważność przykazanie: «Nie zabijaj». Wielu młodym ludziom trzeba powiedzieć: nie pogardzaj swoim istnieniem! Przestań odrzucać Boże dzieło! Jesteś dziełem Boga!” – wołał Ojciec Święty.

[Na podstawie serwisu informacyjnego Vatican News/ PL -10.10.2018 r.]

Zdjęcie:MorgueFile (nasirkhan) - FP  

Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.