Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

Program pomocy dla seniorów

Pomoc w sprzątaniu, zakupach, gotowaniu, a także opieka pielęgnacyjna i zwiększenie aktywności osób starszych i niepełnosprawnych - to cele programu, który będzie realizowany w Jaworznie na Śląsku. Obejmie on 120 niesamodzielnych seniorów.

Program o dość długiej nazwie "U siebie - bezpłatne usługi opiekuńcze prowadzone w miejscu zamieszkania oraz w ramach Klubu Seniora dla niesamodzielnych mieszkańców Miasta Jaworzna" zrealizuje Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych z Jaworzna. Usługi opiekuńcze będą świadczone w miejscu zamieszkania osób, które z powodu podeszłego wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy, a są jej na co dzień pozbawione.

„Żyjemy coraz dłużej i to dłuższe życie wymaga od nas zmian cywilizacyjnych. To dobry projekt, gdzie ludzie dobrej woli organizują samopomoc dla osób starszych, samotnych, dla których rodzina nie ma tyle czasu, by wesprzeć ich w codziennych aktywnościach. Dlatego konieczne jest wsparcie dla takich osób, także w formie sąsiedzkiej samopomocy” - powiedział marszałek województwa śląskiego Wojciech Saluga.
 
Celem programu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu z powodu starości, niepełnosprawności i niesamodzielności. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 1,9 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wynosi prawie 1,8 mln zł.
 
Jednym z elementów przedsięwzięcia jest klub seniora, który ma być miejscem spotkań osób starszych. Ma to przeciwdziałać osamotnieniu, zamknięciu się w domu i marginalizacji społecznej. Istotnym wyzwaniem będzie zwiększenie aktywności społecznej seniorów poprzez m.in. działalność prozdrowotną, kulturalną, edukacyjną, poradnictwo psychologiczne i prawne - zaznaczają przedstawiciele regionalnych władz.
 
W ramach programu będzie prowadzona wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego w połączeniu z nauką jego obsługi i doradztwem dotyczącym jego wykorzystania. Wypożyczanie sprzętu będzie bezpłatne.

[Na podstawie serwisu informacyjnego PAP via Deon - 14.08.2018 r.]

Zdjęcie: Wikipedia (Sandlapper1709 - praca własna) - CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50291741)

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.

Należymy do:

Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)PayPal € (Euro)


3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag