Francja: Próba ustalenia wieku przyzwolenia na 15 lat

We Francji podjęto starania, aby prawny wiek przyzwolenia ustalić na granicy 15 lat i bez bezwzględnie uznawać za zgwałcenie podjęcie aktywności seksualnej z osoba małoletnią poniżej tego wieku.

Wiek przyzwolenia (wiek zgody), to ustalony prawnie minimalny wiek, od którego dana osoba jest uznana za zdolną do wyrażenia ważnej prawnie zgody na czynności seksualne z inną osobą. Wiek niższy niż wiek przyzwolenia (zgody) nazywany jest wiekiem ochronnym lub wiekiem bezwzględnej ochrony. Czynność seksualna z osobą w wieku ochronnym jest czynem zabronionym (wykorzystaniem seksualnym, zgwałceniem). Osoba dopuszczająca się takiej czynności lub doprowadzająca do niej podlega odpowiedzialności karnej.

Minister ds. Równości Marlène Schiappa z uznaniem odniosła się to tej inicjatywy. Nie ukrywa, że prace podjęto na wniosek wielu lekarzy i prawników. Obecnie prokuratorzy, aby wnieść oskarżenie o gwałt, muszą udowodnić, że obcująca płciowo osoba poniżej 15 roku życia została do tego zmuszona.

Starania o obniżenie wieku zgody podjęto po skandalu związanym z dwoma przypadkami dorosłych mężczyzn (28- i 30-latka) oskarżonych o współżycie z 11-letnimi dziewczynkami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ile prokuratura nie udowodni im przemocy lub zastosowania przymusu, obu mężczyzn można oskarżyć „tylko” o molestowanie seksualne małoletnich.
 
Rząd ma zatwierdzić nową granicę wieku przyzwolenia w ramach pakietu rozwiązań prawnych przeciwko przemocy seksualnej i prześladowaniu. Dość długo dyskutowano nad tym, czy ustalić wiek zgody na 13 czy 15 lat. Do ostatecznej decyzji przyczyniły się kampanie społeczne grup zwalczających przemoc wobec dzieci.

[Tłumaczenie i opracowanie własne HLI Polska na podstawie serwisu informacyjnego BBC News/ Europe – 06.03.2018 r.]

Zdjęcie: MorgueFile (taliesin) - FP

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.