Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

Polska: Jest nas coraz mniej…

Pod koniec 2016 r. ludność Polski liczyła 38 433 tys. osób. Polaków jest o 4 tys. mniej niż rok wcześniej. Na każde 10 tysięcy mieszkańców Polski ubyła 1 osoba. Rok 2016 był piątym z kolei, w którym w naszym kraju odnotowano spadek liczby ludności.
 
Zmniejszenie się liczby ludności było spowodowane ujemnym przyrostem naturalnym – więcej Polaków umiera niż się rodzi. Zarejestrowano o prawie 6 tys. mniej urodzeń niż zgonów. Tym samym współczynnik przyrostu naturalnego (liczony na 1000 ludności) był ujemny i wyniósł -0,2 proc. (przed rokiem wynosił -0,7 proc.).
 
W 2016 r. zarejestrowano ponad 382 tys. urodzeń żywych - o prawie 13 tys. więcej niż rok wcześniej. Dla porównania w roku 1983 r. w Polsce urodziło się 723 tys. dzieci. Niska liczba urodzeń nie gwarantuje - już od 25 lat - prostej zastępowalności pokoleń. Od 1990 r. wartość współczynnika dzietności kształtuje się poniżej 2, podczas gdy wielkość optymalna - określana jako korzystna dla stabilnego rozwoju demograficznego - to 2,1-2,15.

Wprawdzie dzieci urodziło się więcej, ale nie są to dzieci pierworodne. Polityka rządu, jak na razie, zachęca do urodzenia kolejnego dziecka w rodzinie – drugiego, trzeciego, a nawet czwartego. Niestety, słynne „500 plus” nie spowodowało, że pary dotąd bezdzietne zaczęły podejmować decyzję o zrodzeniu potomstwa. W tej grupie nie odnotowano żadnych zmian.     
 
Z danych statystyki demograficznej wynika także, że dzietność kobiet jest w Polsce nadal istotnie determinowana liczbą zawieranych związków małżeńskich, chociaż ten trend nie jest już tak zdecydowany jak kiedyś.

Obecnie ok. 75 proc. dzieci rodzi się w rodzinach tworzonych przez prawnie zawarte związki małżeńskie (cywilne lub wyznaniowe), a ponad połowa tych dzieci urodziła się w okresie pierwszych trzech lat trwania małżeństwa rodziców. Jednak od kilkunastu lat systematycznie rośnie udział urodzeń pozamałżeńskich (na początku lat 90. było to ok. 6-7 proc., tymczasem w 2016 r. - ok. 25 proc.).

[Na podstawie danych GUS]

Zdjęcie: Infografika GUS

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.

Należymy do:

Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)PayPal € (Euro)


3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag