Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

Miarą jakości państwa jest wspieranie starszych

„Polityka senioralna to priorytet rządu; miarą jakości państwa i człowieczeństwa jest wspieranie starszych osób” - premier Mateusz Morawiecki przedstawił założenia dokumentu na temat polityki senioralnej "Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Uczestnictwo. Solidarność". Przywołał art. 20 konstytucji, który stanowi, że mamy tworzyć państwo dające równe szanse wszystkim, także seniorom.

Szef rządu zwrócił uwagę, że tworząc program, dokonano m.in. przeglądu polityk społecznych. "Polityka senioralna jest polityką wszechogarniającą; na nią się składają polityka demograficzna, polityka edukacyjna, polityka rodzinna, polityka prorodzinna, polityka rozwojowa również. To wszystko jest część polityki senioralnej" – powiedział Morawiecki.

Premier podkreślił konieczność ułatwienia seniorom życia. "Miarą człowieczeństwa i jakości państwa jest to, w jaki sposób wspieramy starszych ludzi, jaka jest nasza polityka senioralna. Polityka senioralna to jeden z najważniejszych priorytetów, najważniejszych zadań dla naszego rządu" - zapewnił.

Z kolei minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska poinformowała, że prace nad programem trwały ponad rok i pracowali nad nim m.in. eksperci z dziedziny demografii i socjologii. Szefowa MRPiPS podkreśliła, że w rządowym dokumencie jest wiele szczegółowych rozwiązań, które odnoszą się do różnych dziedzin - bezpieczeństwa, zdrowia, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także potrzeby dostosowania infrastruktury, systemu służby zdrowia czy rynku pracy dla potrzeb osób starszych.

Jak podkreśliła, w programie ujęto m.in. kwestię niesamodzielności osób starszych. "W ramach tych niesamodzielności opracowaliśmy cztery obszary działania: zmniejszenie skali zależności od innych, zapewnienie optymalnego dostępu do usług zdrowotnych, rehabilitacyjnych, opiekuńczo-pielęgnacyjnych" - wyliczała.

Rafalska przekonywała, że trzeba zmienić postrzeganie starości i stosunek do osób starszych, żeby te osoby nie czuły się wykluczone. Zdaniem szefowej MRPiPS, zmniejszenie uzależnienia od pomocy bliskich osób niesamodzielnych to jedno z istotnych zadań: "Konieczna jest poprawa dostępności do usług, zmiany infrastrukturalne, rozwój telemedycyny i teleopieki, rozbudowa sieci form pomocy".

W ramach nowej odsłony polityki senioralnej uwzględniono problematykę zwiększanie bezpieczeństwa fizycznego seniorów - przeciwdziałanie przemocy i zaniedbaniom wobec osób starszych. Podjęto także kwestie tworzenia warunków do solidarności i integracji międzypokoleniowej oraz zagadnienie edukacji „dla starości, do starości, przez starość i w starości”.

Według przewidywań, w Polsce będzie pogłębiał się proces starzenia się społeczeństwa. Jeżeli prognozy demograficzne się nie zmienią, to do 2050 r. ponad 40 proc. Polaków będzie miało powyżej 60 lat. Populacja osób w wieku 60+ w wzrośnie do 13,7 mln. Co więcej, proces starzenia będzie charakteryzował się w Polsce feminizacją (kobiety żyją dłużej, dlatego więcej jest seniorek niż seniorów płci męskiej) i singularyzacją (wzrost odsetek jednoosobowych gospodarstw domowych).

[Na podstawie serwisu informacyjnego PAP via Deon - 23.01.2018 r.]

Zdjęcie: MorgueFile (octaviolopez) - FP

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.

Należymy do:

Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)PayPal € (Euro)


3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag