Celebrowaliśmy Święto Młodzianków

Święto Młodzianków, czyli dzieci z Betlejem, pozabijanych na oczach matek z rozkazu króla Heroda, Kościół katolicki obchodzi w dniu 28 grudnia. Zapis o męczeństwie tych dzieci znajduje się w Ewangelii św. Mateusza. Chrześcijańska Tradycja podkreśla, że oddały one życie za Chrystusa i tym samym otrzymały chrzest krwi: nazywane są "pierwocinami zbawczego dzieła Chrystusa". Kult Młodzianków rozpoczął się już w VI w.

Obrońcy życia zwracają uwagę, że wspomnienie niewinnych ofiar mordu dokonanego z woli Heroda wciąż przypomina o wielkim problemie współczesnego świata, jakim jest brak szacunku dla ludzkiego życia. Aborcja, stosowanie środków antynidacyjnych i poronnych, zapłodnienie in vitro oraz samobójstwo wspomagane i eutanazja – oto działania, które nie respektują godności ludzkiego życia.

Jak co roku, święto Młodzianków Męczenników w wielu polskich parafiach było okazją do podjęcia zobowiązań Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zobowiązanie polega na otoczeniu przez 9 miesięcy modlitwą nienarodzonego dziecka, które jest zagrożone aborcją.

[Informacja własna - 29.12.2017 r.]

Zdjęcie: Léon Cogniet, Le Massacre des Innocents

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.