Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

Włochy: Kontrowersyjna ustawa o testamencie życia

Włoski Parlament przyjął ustawę o testamencie życia. Jej projekt przedstawiła rządząca centrolewica. Ustawa przewiduje, że pełnoletni obywatel, w perspektywie przyszłej choroby, która mogłaby pozbawić go możliwości samostanowienia o sobie, ma prawo wyrazić własną wolę w kwestii leczenia i podtrzymywania życia. W tym celu powinien wypełnić dokument DAT (disposizioni anticipate di trattamento - antycypowane dyspozycje dotyczące leczenia), w którym zgadza się lub nie na określone terapie oraz karmienie i podawanie płynów.
 
Według zapisów ustawy, nie wolno rozpoczynać ani kontynuować żadnego leczenia, jeżeli pacjent nie wyrazi na nie zgody w oparciu o posiadaną wiedzę. Zgoda musi zostać udzielona na piśmie. Jeśli to niemożliwe, wyrażenie zgody należy zarejestrować na taśmie wideo lub innym nośniku.
 
Zgodę na określone postępowanie medyczne można wycofać. Nawet w sytuacji, gdy pociągnie to za sobą przerwanie rozpoczętej już terapii lub podtrzymywanie życia, w tym karmienie i pojenie. W tej sytuacji lekarz ma obowiązek poinformować pacjenta o następstwach jego decyzji i przedstawić mu inne opcje oraz możliwości.
 
Lekarz ma prawo odmówić wykonania woli pacjenta. Wtedy jednak placówka służby zdrowia ma obowiązek wydelegować do pacjenta innego lekarza, który nie będzie miał takich oporów.
 
Ponadto ustawa nakazuje, aby w przypadku niepomyślnej diagnozy i w perspektywie bliskiego zgonu pacjenta lekarz powstrzymał się od tzw. uporczywej terapii.
 
Podpisując dokument DAT, pacjent musi wyznaczyć osobę, którą upoważnia do reprezentowania go w kontaktach z lekarzem i placówką zdrowia; musi to być osoba pełnoletnia i w pełni władz umysłowych.
 
Nowa ustawa została przyjęta 20 kwietnia br. przez izbę niższą Parlamentu, a 14 grudnia stosunkiem głosów 180 do 71 zaaprobował go Senat.
 
Krytyczną opinię o nowym prawie wyraził kard. Camillo Ruini. W wywiadzie dla rzymskiego dziennika "La Repubblica" stwierdził, że ustawa ta "otwiera drzwi eutanazji, chociaż o niej nie mówi". Kard. Ruini zwrócił uwagę, że przewidziany w ustawie dokument, dotyczący metod postępowania w przypadku ciężkiej czy wręcz nieuleczalnej choroby, sporządzony ma być znacznie wcześniej – gdy zdrowemu człowiekowi choroba i osobiste ograniczenia wydają się jej czymś nie do przyjęcia. „Otóż z osobistego doświadczenia mogę powiedzieć – stwierdza 86-letni purpurat – że w czasie choroby nasze podejście na ogół ulega zmianie. Przyzwyczajamy się do życia z nią i mamy nadzieję, że mimo wszystko będziemy mogli tak żyć dalej”.
 
Z kolei arcybiskup Genui kard. Angelo Bagnasco, z uznaniem wyraził się o wykluczeniu przez nowe prawo uporczywej terapii, ale skrytykował zrównanie sztucznego karmienia i podawania płynów z terapią, co pozwala na ich przerwanie, a w rezultacie oznacza "opuszczenie [pacjenta] w imię domniemanej wolności".
 
Ponadto włoscy biskupi uważają, że ustawa o testamencie życia "podminowuje relację pacjent-lekarz", gdyż "lekarz sprowadzony zostanie do roli wykonawcy testamentu i będzie zmuszony podporządkować temu swoje ludzkie i zawodowe sumienie".
 
[Na podstawie serwisu informacyjnego eKAI via Deon - 17.12.2017 r.; także Senato.it / Lavori del Senato]
 
Zdjęcie: MorgueFile (bjwebbiz) - FP
 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.

Należymy do:

Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)PayPal € (Euro)


3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag