Eutanazja to przykład wyrzucania ludzi na śmietnik

Potrzebę respektowania godności osób starszych podkreślił przedstawiciel Watykanu na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Abp Bernardito Auza zwrócił uwagę, że liczba osób w podeszłym wieku stale wzrasta, i to w coraz szybszym tempie. Społeczeństwa wezwane są do właściwego odpowiadania na potrzeby seniorów i zapewnienie ochrony należnych im praw.

Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy nowojorskiej placówce ONZ przytoczył słowa Papieża Franciszka, wygłoszone na audiencji ogólnej w dniu 4 marca 2015 r.: „Dzięki postępom medycyny życie się przedłużyło, ale społeczeństwo nie otworzyło się na życie! Liczba osób starszych wzrosła,  ale nasze społeczeństwa nie zorganizowały się wystarczająco, żeby zrobić im miejsce i uszanować ich godność”.

Abp Auza przypomniał, że starsi są narażeni na ubóstwo, samotność, choroby, na skutki klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych czy kryzysów ekonomicznych. Ponadto zbyt często wyklucza się ich z czynnego udziału w życiu społeczeństwa. Tymczasem należałoby zapewnić im uczestnictwo w polityce i podejmowaniu decyzji, a także emeryturę w odpowiednim wieku.

Cytując słowa Ojca Świętego o wyrzucaniu osób starszych na śmietnik, watykański przedstawiciel w ONZ podał jako przykład takiego zjawiska opuszczanie ich, brak międzypokoleniowej solidarności i akceptowanie eutanazji jako sposobu pozbywania się tych, którzy już nie produkują bogactw materialnych.

[Na podstawie serwisu informacyjnego: Radio Watykańskie – 11.07.2017 r.]

Zdjęcie: MorgueFile (mjas) - FP
 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.