Prof. Michał Troszyński (1921 – 2017)

W dniu 13 lipca 2017 r. ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prof. dr hab. Michała Troszyńskiego, lekarza ginekologa i położnika, autora wielu publikacji, w tym specjalistycznego podręcznika dla nauczycieli metod rozpoznawania płodności. Prof. Troszyński miał 96 lat.

Prof. Michał Troszyński, wybitny lekarz, nestor polskich ginekologów, urodził się 3 września 1921 r. w Czekanówku (woj. pomorskie). W 1952 r. ukończył studia lekarskie na Akademii Medycznej w Gdańsku. W 1964 uzyskał stopień doktorski w Akademii Medycznej w Warszawie. Tam też habilitował się w 1971 r. Tytuł profesora zwyczajnego nauk medycznych otrzymał w 1981 r.

Pracę zawodową rozpoczął w 1952 w Klinice Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Poznaniu, na etacie starszego asystenta. W 1956 przeszedł do Kliniki Położnictwa i Ginekologii warszawskiej Akademii Medycznej w Warszawie. W 1975 stworzył Klinikę Położnictwa i Perinatologii oraz Ginekologii w Instytucie Matki i Dziecka, obejmując stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycyny rozrodczości.

W latach 1979-1991 był przewodniczącym Krajowego Zespołu Specjalistycznego w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii. W czasie swojej kadencji wprowadził system trójstopniowej selektywnej opieki nad matką i dzieckiem, a także obowiązek szczegółowej analizy przyczyn zgonów matek oraz noworodków. Zapoczątkował obowiązkowe szkolenia położników i ginekologów w zakresie ciąży wysokiego ryzyka.

Po przejściu na emeryturę w 1991 r. rozpoczął pracę jako konsultant w Klinice Położnictwa i Ginekologii w Instytucie Matki i Dziecka, a w 1998 został w tej placówce kierownikiem Pracowni Analiz Zdrowia Prokreacyjnego.

Prof. Michał Troszyński był także przewodniczącym Sekcji Demografii Medycznej w ramach Polskiej Akademii Nauk, przewodniczącym rady naukowej Instytutu Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Łodzi oraz przewodniczącym Krajowego Zespołu Naturalnego Planowania Rodziny przy Ministrze Zdrowia.

Dorobek naukowy Prof. Michała Troszyńskiego obejmuje ponad 200 prac opublikowanych w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym. W środowisku akademickim wielką popularnością cieszył się wielokrotnie wznawiany podręcznik Ćwiczenia położnicze.

Prof. Troszyński przez wiele lat współpracował ze środowiskiem nauczycieli naturalnego planowania rodziny (NPR) i metod rozpoznawania płodności. Był wykładowcą na kursach szkoleniowych, współtworzył podręcznik, prowadził projekt badawczy dotyczący metody LAM (metoda laktacyjnego braku miesiączki), konsultował problemy związane z nauczaniem metod naturalnych. Zawsze życzliwy, chętnie spieszył z pomocą i służył swą ogromną wiedzą oraz doświadczeniem lekarskim.

24 kwietnia br., postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy - za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu oraz za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej na rzecz rozwoju polskiej medycyny - prof. Michał Troszyński został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Uroczystości pogrzebowe Prof. Michała Troszyńskiego rozpocznie Msza św. odprawiona 15 lipca (sobota) o godz. 12:00, w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Falenicy, po której nastąpi złożenie do grobu na cmentarzu w Aleksandrowie.

"Niech Bóg da tobie pić ze źródeł wody życia".

[Na podstawie serwisów informacyjnych oraz inf. własnych – 14.07.2017 r.]

Zdjęcie: Kancelaria Prezydenta RP – fot. Krzysztof Sitkowski (uroczystość wręczenia odznaczeń w Pałacu Prezydenckim).
 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.