Relacja matki z córką szczególnie ważna dla dziewcząt

Nastoletnie dziewczęta, które mają dobre relacje z własnymi matkami, odkładają na później podjęcie aktywności seksualnej – wynika z badań przeprowadzonych w Holandii. Specjaliści w zakresie zdrowia publicznego z Erasmus Medical Center w Rotterdamie realizowali projekt badawczy z udziałem 2 931 nastoletnich chłopców i dziewcząt.
 
Holenderscy badacze postanowili ocenić, jak relacje z każdym z rodziców wpływają na zachowania nastolatków. Młodzież wypełniała ankietę z pytaniami na temat związków z rodzicami - jak wyglądają relacje z matką, a jak z ojcem, co czują w odniesieniu do każdego z rodziców oraz ile czasu spędzają z każdym z nich. Pojawiło się też oględne pytania o podjęcie współżycia płciowego. Respondenci wypełniali ankiety dwukrotnie – w wieku 12 lat i w wieku 16 lat.
 
Z odpowiedzi na pytanie dotyczące współżycia wynikło, że w sumie 233 nastolatków, czyli 8 proc. uczestników badań, miało swój pierwszy stosunek seksualny w okresie między 12 a 16 rokiem życia. W grupie tej było 77 dziewcząt i 156 chłopców.
 
Okazało się, że dziewczęta, które miały dobre relacje z matkami, znacznie rzadziej rozpoczynały współżycie. "Odkryliśmy, że dobra relacja z matką jest dla dziewczyny czynnikiem chroniącym przed wczesną inicjacją seksualną" – powiedziała dr Raquel Nogueira Avelar e Silna w komentarzu do wyników badań. Dodała, że w przypadku chłopców, taka prawidłowość nie miała miejsca.
 
Co ciekawe, dobre relacje z ojcem nie miały „efektu ochronnego” ani dla dziewcząt, ani dla chłopców. Nic dziwnego, to przede wszystkim matki są zaangażowane w edukację seksualną swoich dzieci i bardziej otwarcie rozmawiają na temat seksualności z córkami niż z synami.
 
Ponieważ badanie miało status badania obserwacyjnego, jego wyniki nie dowodzą, że dobre relacje z rodzicami zawsze zapobiegają złym zachowaniom nastolatków albo, że słabe relacje zachęcają do wcześniejszego stosunku – podkreślają autorzy.
 
Ponadto autorzy otwarcie przyznali, że swoje badania prowadzili w grupie młodzieży, która zgłosiła się do udziału w projekcie. Nastolatki, które nie zdecydowały się na wypełnienie ankiety, prawdopodobne nie mieszkały z obojgiem rodziców i mogły mieć gorsze relacje, co zapewne wpłynęłoby na wyniki badań.
 
Prof. Lucia O'Sullivan z University of New Brunswick (Kanada) stwierdziła, że jest bardziej prawdopodobne, że dzieci, które mają bardziej pozytywne relacje z rodzicami, opóźniają inicjację seksualną z wielu powodów. Na przykład, dobrze funkcjonująca rodzina zachęca dzieci do inwestowania w cele edukacyjne i zawodowe, które u młodych ludzi mają pierwszeństwo przed wczesnymi związkami seksualnymi.
 
[Tłumaczenie i opracowanie własne HLI Polska na podstawie serwisu informacyjnego Reuters/ Health (L.Rapaport) – 28.11.2016 r.]
 
Zdjęcie: MorgueFile (anitapeppers) - FP
 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.