Polska zawetuje unijne regulacje praw majątkowych związków partnerskich

Polska podtrzyma sprzeciw wobec nowych rozwiązań prawnych przygotowywanych dla całej Unii Europejskiej. Chodzi o regulacje w odniesieniu do prawa majątkowego związków partnerskich, zawartych przez obywateli różnych krajów.

Na czwartkowym spotkaniu w Brukseli ministrowie sprawiedliwości unijnych państw członkowskich będą rozpatrywać projekt rozporządzenia, który Komisja Europejska przedstawiła już w 2011 r.

Autorzy projektu proponują „ułatwienia” w rozstrzygania kwestii majątkowych po rozpadzie  – przez śmierć albo zerwanie - związku partnerskiego zawartego przez obywateli różnych krajów UE. Chodzi m.in. o ustalenie, który sąd oraz prawo którego kraju jest właściwe do rozstrzygania takich spraw.

Do skutecznego przyjęcia kontrowersyjnych przepisów potrzebna jest jednomyślność. Tymczasem Polska i Węgry są od początku przeciwne rozporządzeniu.
 
Już w 2012 r. przedstawiciel Polski zapowiedział, że nasz kraj nie wyrazi zgody, ponieważ konstytucja zobowiązuje państwo do "promocji małżeństwa jako podstawowego sposobu regulowania stosunków rodzinnych".

Na przyjęciu rozporządzenia najbardziej zależy krajom, w których zawieranie związków partnerskich, w tym homoseksualnych, jest bardzo popularne. Dzieje się tak przede wszystkim w Szwecji i Holandii.

Komisja Europejska przekonuje, że rozporządzenie jest neutralne w odniesieniu do płci oraz orientacji seksualnej.

[Na podstawie serwisu informacyjnego PAP (jm) - 30.11.2015 r.]

Zdjęcie: Wikipedia (JLogan - praca własna). Licencja CC BY-SA 3.0.

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.