24 marca i 25 marca – Dni Życia

O uwzględnienie specjalnego charakteru Narodowego Dnia Życia (24 marca) i Dnia Świętości Życia (25 marca) zwróciła się do całego społeczeństwa Polska Federacja Ruchów Obrony Życia. W okolicznościowym Apelu przedstawiciele PFROŻ zaprosili do wspólnego świętowania oraz refleksji nad darem życia. Przedstawiamy Państwu tekst Apelu:
 
24 MARCA - NARODOWY DZIEŃ ŻYCIA
25 MARCA - DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA
 
Apel Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
 
W związku z Narodowym Dniem Życia, obchodzonym 24 marca, oraz Dniem Świętości Życia, obchodzonym 25 marca, Polska Federacja Ruchów Obrony Życia zwraca się do wszystkich o wspólnotowe i osobiste zaangażowanie w ich obchody.

W Sejmowej uchwale ustanawiającej Narodowy Dzień Życia czytamy, że dzień ten jest: okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych.

Natomiast celem Dnia Świętości Życia jest: budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji. (Encyklika „Evangelium Vitae”).

Obecnie jesteśmy świadkami wielu manipulacji i budowania atmosfery zagrożenia, jakie rzekomo stanowią obrońcy życia. Przeciwstawia się prawa kobiet prawom dziecka, neguje się człowieczeństwo dziecka poczętego, próbuje się odebrać głos obrońcom życia. Niech nadchodzące Dni Życia będą okazją dla polityków, dziennikarzy, lekarzy i wszystkich ludzi dobrej woli do refleksji nad własną postawą w kluczowej dla naszej cywilizacji sprawie, jaką jest obrona prawa do życia każdego człowieka!
    
W imieniu 87 organizacji zrzeszonych w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
 
Paweł Łosicki, prezes
Antoni Szamański, wiceprezes
Antoni Zięba, wiceprezes
Anna Dyndol, sekretarz
 
[Inf. PFROŻ]
 
Zdjęcie: MorgueFile (nasirkhan) - FP

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.