Zatwierdzono nakaz milczenia dla obrońców życia

Francuska Rada Konstytucyjna wyraziła aprobatę dla nowo uchwalonego prawa, które zakazuje rozpowszechniania treści mających na celu odwiedzenie kobiety od aborcji.
 
Jednocześnie ograniczono zakres jego zastosowania. Sędziowie orzekli, że zakaz ten nie może dotyczyć informacji skierowanych do ogółu odbiorców. Tym samym trybunał, stojący na straży przestrzegania konstytucji, przystał na represjonowanie obrońców życia w sytuacji, gdy ich działalność jest skierowana bezpośrednio do kobiet w ciąży.
 
Według ekspertów, nowa ustawa skutecznie zablokuje pracę wielu organizacji, poradni czy telefonów zaufania przeznaczonych dla matek w tzw. ciąży kryzysowej. Za przekroczenie zakazu grożą bowiem drastyczne sankcje: grzywna do wysokości 30 tys. euro oraz kara pozbawienia wolności do lat dwóch.
 
[Na podstawie serwisu prasowego „Famille Chrétienne” via Radio Watykańskie – 20.03.2017 r.]
 
Zdjęcie: MorgueFile (kevinmurray) - FP
 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.