Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

Postulaty dot. małżeństwa i rodziny przed Synodem Biskupów

Potrzeba promowania teologii rodziny, rozwijanie duszpasterstwa rodzin, edukacja dzieci i ochrona życia ludzkiego oraz relacje między rodziną a państwem, prawem, kulturą i polityką - to główne postulaty katolików świeckich w Polsce przed Synodem Biskupów poświęconym sprawom rodziny.

Polskie środowiska intelektualne i formacyjne są za zdecydowaną obroną nauczania Kościoła o małżeństwie i rodzinie. Powołały one Forum Środowisk Katolickich "Między Synodami", które organizowało spotkania poświęcone wyzwaniom, przed jakimi stoją dziś rodziny katolickie na całym swiecie.

W kontekście tych wyzwań Forum prosi Ojców Synodalnych o kształtowanie duszpasterskiej troski o współczesne rodziny ściśle według nauczania Chrystusa.

Efektem licznych dyskusji i prac zespołu jest dokument, którego autorzy poruszają takie kwestie, jak konieczność promowania teologii rodziny oraz rozwijania duszpasterstwa rodzin; relacje między rodziną a państwem, prawem, polityką i kulturą; problemy związane z edukacją dzieci oraz ochroną życia ludzkiego.
 
Autorzy dokumentu, wśród których przeważają osoby świeckie, traktują swe wystąpienie przede wszystkim jako głos laikatu - występują jako przedstawiciele rodzin, którzy poruszane zagadnienia znają nie tylko teoretycznie, ale głównie z własnego doświadczenia.

Dokument sporządzony w pięciu językach zostanie przekazany biskupom z całego świata udającym się do Rzymu na Zgromadzenie Ogólne Synodu o rodzinie.

Inicjatorami przedsięwzięcia była Katedra Filozofii Kultury Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW oraz środowisko zgromadzone wokół czasopisma "Teologia Polityczna".

Całość opracowania Forum Środowisk Katolickich - czytaj

[Na podstawie serwisu informacyjnego eKAI (lk / mz) – 24.09.2015 r.]
Zdjęcie: Dzięki uprzejmości photostock na FreeDigitalPhotos.net / Image courtesy of photostock on FreeDigitalPhotos.net
 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.

Należymy do:

Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)PayPal € (Euro)


3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag