Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

RPO postuluje likwidację wyjątków od najniższego wieku małżeńskiego

Zniesienie wyjątków od najniższego wieku małżeńskiego, określonego na osiemnaście lat, postuluje rzecznik praw obywatelskich. Obowiązujące aktualnie w Polsce przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego dopuszczają udzielenie przez sąd opiekuńczy zgody na zawarcie małżeństwa przez kobietę, która ukończyła szesnaście lat. Mężczyzna w tym wieku takiej zgody otrzymać nie może - musi czekać do ukończenia 18. roku życia.
 
Możliwość uzyskania sądowej zgody na zawarcie małżeństwa tylko przez małoletnią kobietę wykazuje cechy dyskryminacji ze względu na płeć. „Taka regulacja ustala bowiem de facto różny wiek małżeński dla kobiet i dla mężczyzn” – czytamy w piśmie Adama Bodnara skierowanym do ministra sprawiedliwości. RPO prosi o zmianę przepisów.
 
Kwestia ta była już przedmiotem działań legislacyjnych Senatu, jednak ostatecznie projekt zmieniający dotychczasowe rozwiązania prawne został odrzucony. Adam Bodnar ponownie przypomina ministrowi sprawiedliwości o tym problemie.
 
W opinii rzecznika należałoby rozważyć likwidację wyjątków od najniższego wieku małżeńskiego. „Takie rozwiązanie byłoby zgodne zarówno z ogólną konstytucyjną zasadą niedyskryminacji, jak i z prawem międzynarodowym, w tym z Konwencją w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw oraz Konwencją w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet” - napisał RPO do ministra Ziobry.
 
Równe prawo do zawierania małżeństw dla kobiet i mężczyzn jest zagwarantowane w ratyfikowanej przez Polskę Konwencji ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet. Komitety ONZ wielokrotnie formułowały zalecenie zrównania wieku małżeńskiego oraz likwidację wyjątków od minimalnego wieku nupturientów.
 
[Na podstawie serwisu informacyjnego „Rzeczpospolita” (D. Gajom-Kaniewska) – 12.01.2017 r.]
 
Zdjęcie: Wikipedia (Hannes21061984 - praca własna; CC BY-SA 4.0) https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50632555

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.

Należymy do:

wiadomosci pro-life

Zapisz się, aby otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie!


Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)

PayPal € (Euro)

 

3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag