Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

Sejm RP: Petycja w sprawie ustawy chroniącej życie wszystkich dzieci

W najbliższy czwartek, 12 stycznia 2017 r., sejmowa Komisja do Spraw Petycji rozpatrzy wniosek Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie zmiany ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerywania ciąży. We wrześniu 2016 r., właśnie w trybie petycji, Federacja złożyła w Sejmie projekt ustawy gwarantującej prawną ochronę życia wszystkim poczętym dzieciom – bez żadnych wyjątków.
 
Rregulowany ustawą tryb petycji umożliwia zgłaszanie projektów prawnych przez organizacje społeczne. W odróżnieniu od projektów obywatelskich, nie ma tu wymogu zebrania minimalnej liczby podpisów. O tym, czy projekt zostanie skierowany do Laski Marszałkowskiej, decyduje sejmowa Komisja do Spraw Petycji.
 
Zgłoszony przez PFROŻ projekt zakłada „pełną prawno-karną ochronę życia dziecka poczętego i zakazuje aborcji, bez wyjątków”. W tym miejscu należy podkreślić, że w rozumieniu proponowanej nowelizacji „działanie podejmowane przez lekarza w celu ratowania życia matki, w wyniku którego traci życie dziecko poczęte, nie jest aborcją”.

Zaproponowany przez Federację projekt podtrzymuje aktualnie obowiązujące wyłączenie spod sankcji karnej matki, która dokonała aborcji. Projektodawcy uwzględnili specyficzny stan psychiczny kobiety podejmującej dramatyczną decyzję o przerwaniu ciąży. Ponadto wzięli pod uwagę fakt, że wielorakie i traumatyczne skutki, jakie kobieta ponosi na swoim ciele, psychice i duchu, czynią z niej „drugą ofiarę aborcji”.

Biorąc pod uwagę, że aborcja chirurgiczna coraz częściej zastępowana jest aborcją farmakologiczną, projekt Federacji wprowadza zakaz sprzedaży, nieodpłatnego udostępniania i reklamowania środków o działaniu poronnym i antynidacyjnym.

Świadomość szerokiego zakresu problemów, które powoduje tzw. ciąża specjalnej troski, a także przekonanie o konieczności wsparcia rodzin wychowujących dzieci chore, projektodawca wyraził przez zobowiązanie organów administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego do zapewnia „pomocy materialnej i opieki dla rodzin oraz samotnych rodziców, wychowujących dzieci dotknięte ciężkim upośledzeniem albo chorobą zagrażającą ich życiu, jak również matkom oraz ich dzieciom, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że do poczęcia doszło w wyniku czynu zabronionego”.
 
Wniesiony przez Federację projekt został pod względem formalnym pozytywnie zaopiniowany przez Biuro Analiz Sejmowych.
 
[Na podstawie serwisu informacyjnego: sejm.gov.pl oraz federacjazycia.pl]
 
Zdjęcie: MorgueFile (nasirkhan) - FP
 
Pełny tekst petycji PFROŻ na stronie internetowej Kancelarii Sejmu RP:
druk sejmowego Biura Komunikacji Społecznej: BKSP-145-122/16

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.

Należymy do:

wiadomosci pro-life

Zapisz się, aby otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie!


Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)

PayPal € (Euro)

 

3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag