VI sympozjum naukowe z cyklu „Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego”

pt. „Niepomyślna diagnoza prenatalna dla dziecka lub matki  - postępowanie, rokowanie, możliwości pomocy i wsparcia rodziny.”

                                                          WWW.ZDROWIE-PROKREACYJNE.WUM.EDU.PL

banerkonferencja

4 grudnia 2016 r. (niedziela),

Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Centrum Dydaktyczne, AULA A, ul. Księcia Trojdena 2a

Organizatorzy:

Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny oraz 6 Polskich organizacji nauczających i promujących naturalne planowanie rodziny /NPR/ i ekologiczną prokreację.

Partnerzy:

Fakultet Metod Rozpoznawania Płodności (MRP) na WUM

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin

Polskie Towarzystwo Zdrowia Prokreacyjnego i Leczenia Niepłodności.

PROGRAM:

9.00 – 9.50 Rejestracja uczestników

9.50 – 10.05 Powitanie uczestników i gości

prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch - Gajzlerska, Wydział Nauk o Zdrowiu, WUM Warszawa

prof. dr hab. Elżbieta Mycielska - Dowgiałło, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie

dr n. med. lek specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog, androlog Katarzyna Jankowska Prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Prokreacyjnego i Leczenia Niepłodności.

lek. spec. położnik ginekolog Ewa Ślizień-Kuczapska, Prezes PSNNPR

10.05 - 10.15    Otwarcie konferencji

10.15 - 10.30 Żywe i martwe urodzenia noworodków oraz zgony poporodowe (0-6 dni po porodzie ) w latach 2000-2015 w Polsce

prof. dr hab. n. med. Michał Troszyński, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

10. 30 - 11.00 Problematyka niepomyślnej diagnozy prenatalnej z perspektywy lekarza

prof. dr hab. n med. Bogdan Chazan, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce

Sesja I: Najnowsze możliwości w zakresie diagnostyki i terapii płodu in utero

Moderatorzy: dr n. med. Anna Kajdy, lek. Natalia Suszczewicz

11.00 - 11.30 Aktualne możliwości diagnostyczne zespołów genetycznych i wad płodu

prof. dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Ośrodek genetyki klinicznej/Katedra i Zakład Genetyki Medycznej

11.30- 11.50 Diagnostyka i terapia wad płodu na podstawie doświadczeń własnych

prof. dr hab. n. med. Janusz Bohosiewicz   Klinika Chirurgii Dziecięcej   Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

dr n. med. Agnieszka Pastuszka Klinika Chirurgii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

11.50-12.00Wpływ operacji prenatalnej przepukliny oponowo-rdzeniowej na funkcję pęcherza moczowego i jelita grubego

dr n. med. Agnieszka Pastuszka Klinika Chirurgii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

12.00 – 12.30 Przerwa - kawa, herbata

Sesja II: Zasady postępowania w przypadku rozpoznania ciężkiej lub nieuleczalnej wady u dziecka

Moderatorzy: prof. Anna Latos – Bieleńska, prof. Joanna Szymkiewicz-Dangel, lek. Ewa Ślizień- Kuczapska

12.30- 12.50 Diagnostyka prenatalna to nie tylko badania – zasady rozpoznawania i udzielania konsultacjiProf. dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel, Kierownik Poradni Perinatologii i Kardiologii Perinatalnej, Szpital Kliniczny im. Anny Mazowieckiej, Warszawskie Hospicjum dla Dzieci;

12.50 – 13.10   Rola psychologa po rozpoznaniu wady u płodu.

mgr Agnieszka Chmiel – Baranowska Hospicjum dla Dzieci;

13.10-13.30 Poradnia Wad Płodu – zasady opieki położniczej w przypadkach choroby płodu.

dr n. med. Nikola Niewęgłowska Klinika Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie, Szpital Kliniczny im. Anny Mazowieckiej

13.30-13 .50 Zasady domowej opieki paliatywnej nad dziećmi po diagnostyce prenatalnej.

dr n. med. Elżbieta Solorz Hospicjum dla Dzieci;

13.50 – 14.10 Koncert wychowanków Ośrodka dla dzieci niewidomych Laski

14.10 – 15.10 Przerwa-obiad

Sesja III : Ciężka choroba matki a macierzyństwo

Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch – Gajzlerska, dr n. med. Katarzyna Jankowska

15.15-15.55 Rozpoznanie nowotworu w ciąży- terapia i możliwości postępowania.

dr n. med. Barbara Kozakiewicz specjalista położnictwa i ginekologii oraz radioterapii onkologicznej.

15.55 - 16.10 Zachowanie płodności u chorych onkologicznie.

dr n. med. Radosław Maksym Centrum Badań Przedklinicznych(CBPT) WUM Warszawa

16. 10 -17.00 Opieka nad ciężarnymi chorymi onkologicznie wczoraj i dziś

dr n. med. Jerzy Giermek, Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie,

Boskie Matki – program kompleksowej opieki dla kobiet w ciąży chorych na raka”

Marta Ozimek – Kędzior, Fundacja Rak’n’ Roll

17.00 – 17.30 Przerwa - kawa, herbata

Sesja IV:

17.30-17.45    Świadectwo rodziców

17.45-18.15 PANEL DYSKUSYJNY: Opieka i pomoc medyczna, psychologiczna, duchowa, hospicyjna w sytuacjach krytycznych – dla życia matki lub jej dziecka

Uczestnicy panelu:

dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL, Kierownik Katedry Psychopedagogiki Instytutu Pedagogiki KUL Jana Pawła II, dr hab. Maria Ryś prof. UKSW

Moderator: dr M. Włodzimierz Wieczorek, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin

18.15 Zakończenie konferencji

Inicjatywy towarzyszące:

Warsztaty
Moderatorzy: lek. Monika Małecka -Holerek PSNNPR, INER; mgr Magdalena Misztak-Hola, PSNNPR 
1. Psychologiczne aspekty macierzyństwa u kobiet przewlekle chorych, 
psychoonkolog  dr n. med. Paulina Hakim, Zakład Profilaktyki Onkologicznej WUM
2. Prezentacja kart obserwacji cyklów kobiet po stracie - powrót płodności po poronieniu 
(organizacje NPR: PSNNPR, Model Creighton - mgr Mirosława Szymaniak ,
LMM - Ewa i Krzysztof Werner-Malento

3. Uczucia i potrzeby matki i ojca w przypadku niepomyślnej diagnozy prenatalnej,
mgr Bożena Pustoła mediator Rodzinny , INER

Stoiska organizacji promujących zdrowie prokreacyjne oraz stoiska sponsorów

Ponadto punkty edukacyjne i zaświadczenia dla uczestników

UWAGA! Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie możliwość zmian w programie z przyczyn od nich niezależnych.
 
Film o konferencji jest dostępny na YouTube: www.youtube.com/watch?v=8Yc_jNzNmRs
 
Patronat: Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.