Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

Czy potrzebujemy edukacji pro-life?

Drodzy Przyjaciele!
Rozpoczyna się kolejny rok szkolny i pomimo pandemii dzieci idą do szkoły. Mamy nadzieję, że będą bezpieczne! To czas, gdy trochę więcej myślimy o systemie edukacji, o najlepszych metodach nauczania, o wykształceniu naszych dzieci, a także o przekazywanym im systemie wartości. Zastanówmy się więc przez chwilę, jakie znaczenie ma edukacja pro-life i pro-rodzinna.

Czy w ogóle istnieje edukacja pro-life?
Tam, gdzie jest potrzeba przekazywania wiedzy, pojawia się edukacja dotycząca określonej tematyki. Konkretna wiedza na temat początków ludzkiego życia jest nam wszystkim, a zwłaszcza młodym, bardzo potrzebna. Proszę zwrócić uwagę, że feministki na czarnych marszach najczęściej nie znają lub ignorują fakty biologiczne, traktując poczęte dziecko jako część ciała matki. Stawianie żądań wbrew oczywistym faktom biologicznym to czysta ideologia, która nie liczy się z niczym.

Prawa rodziców!
Zgodnie z Konstytucją RP rodzice mają prawo do wychowywania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Pojawianie się w szkołach ideologii genderowej i anty-life narusza to prawo i należy zdecydowanie protestować. Najważniejsze jest bezpieczeństwo naszych dzieci!

Co powinno być przekazywane w szkole?
Od czasu do czasu w mediach pojawia się wręcz histeryczna akcja wmawiająca, że w polskiej szkole nie ma edukacji seksualnej, a jest ona niezbędna. Wiele osób uważa to twierdzenie za słuszne. Jest to jednak kłamstwo! Przedmiot Wychowanie do Życia w Rodzinie realizuje edukację seksualną typu A (terminologia Amerykańskiego Instytutu Pediatrii), która opiera się na wychowaniu młodych do odpowiedzialności i czasowej abstynencji seksualnej. Seks jest tylko jednym z elementów podejmowanej tematyki. Przekazuje także wiedzę o małżeństwie, rodzinie, o poczęciu dziecka i jego prenatalnym rozwoju oraz buduje pozytywne postawy prorodzinne i chroniące ludzkie życie.

Żądajmy prawidłowej realizacji Przygotowania do Życia w Rodzinie
Obecnie otacza nas olbrzymi szum informacyjny w odniesieniu do tematyki ochrony życia i rodziny, więc przedmiot ten jest dla naszych dzieci niezbędny. Wiele szkół zaczęło jednak go pomijać lub traktować po macoszemu. O prawidłową realizację tego przedmiotu w szkołach naszych dzieci powinniśmy się zdecydowanie upominać; sprawdzać, kto tego przedmiotu uczy, jakie ma przygotowanie, co na tych lekcjach jest przekazywane i czy jest zgodne z podstawą programową, która jest bardzo dobrze wyważona. Trzeba także rozmawiać o tym z własnymi dziećmi. Wiele szkół oczekuje od rodziców pisemnej zgody. Jak jej nie ma, bo o nią nie proszą, używa się argumentu, że nikt nie chciał w tych zajęciach uczestniczyć, więc nie było potrzeby ich zorganizowania.

Uczymy się przez całe życie
Prawidłowa edukacja powinna opierać się na racjonalnym przekazywaniu konkretnych faktów. Prawda broni się sama! Przekaz powinien być interesujący, aby zaciekawić i ugruntować wiedzę. Natomiast wychowanie polega na przygotowaniu do dokonywania pozytywnych wyborów w odniesieniu do drugiego człowieka w oparciu o posiadaną wiedzę i ugruntowany system wartości. Każdy z nas uczy się i dokonuje wyborów przez całe życie. Dzisiaj wiele osób czerpie wiedzę z Internetu. Od nas zależy czy pozytywnie przekazywana wiedza, dotycząca początków ludzkiego życia i jego ochrony, będzie obecna także w mediach społecznościowych i w naszych rodzinach.

Czym jest edukacja pro-life?
Celem edukacji pro-life jest obudzenie poruszenia serca i naturalnej chęci ochrony maleńkiego, poczętego dziecka w oparciu o fakty biologiczne i wiedzę. Dzisiaj można je już obserwować na żywo na ekranie USG. Mamy mnóstwo zdjęć, pokazujących jak piękny jest człowiek w prenatalnej fazie życia. Można pokazywać modele. „Mały Jaś” – model dziecka w wieku 10 tygodni od poczęcia – uratował wiele poczętych dzieci. Są dostępne wspaniałe filmy pokazujące rozwój dziecka w okresie prenatalnym.

Racjonalna edukacja pro-life czy konfrontacja?
Konfrontację wywołuje pojawianie się ideologii, która ignoruje fakty, w to miejsce żądając dostosowania się do narzucanego trendu i określonych zachowań, nawet kosztem drugiego człowieka. Zawsze nasila postawy pełne agresji, które są sprzeczne z postawą pro-life (za życiem).

Czy konfrontacja może być metodą edukacji pro-life?
Absolutnie nie! Konfrontacja zawsze prowadzi do agresji wobec drugiego człowieka i dąży do narzucenia swoich postaw. Im większa konfrontacja ideologiczna, tym trudniej uzyskać porozumienie i otworzyć ludzkie serca na potrzeby drugiego człowieka. Z czasem powoduje to zapieczenie postaw i „głuchnięcie” wielu młodych na racjonalne, logiczne argumenty. W efekcie nie służy pozytywnemu budowaniu postaw w obronie ludzkiego życia, a jedynie zwiększa społeczną agresję, która zawsze krzywdzi. Nie przynosi też efektów także na niwie politycznej, gdyż przy zwiększonej agresywności grup społecznych przeprowadzenie jakiejkolwiek pozytywnej zmiany ustawowej jest w praktyce demokratycznego państwa nie do uchwalenia.

Co jest bardziej skuteczne?
To widać w badaniach opinii publicznej, która zdecydowanie popiera ochronę dziecka poczętego. Sytuacja się jednak komplikuje, gdy młody człowiek ma już negatywne doświadczenia i wyznaje postawę „róbta co chceta”. Hedonizm powoduje, że dziecko przestaje się liczyć. To nieważne, że jest takie piękne, maleńkie, bezbronne, nasze! Wygodniej, aby go nie było, więc przychodzi ideologia, która wbrew faktom wmawia, że to tylko kawałek tkanki, a jeszcze nie dziecko i można je łatwo i szybko unicestwić. Ludzie, którzy przyjęli taką postawę potrafią agresywnie bronić swoich poglądów i dążą do konfrontacji. Nasilanie tej konfrontacji ze strony tzw. obrońców życia prowadzi do „zapieczenia” i zaostrzenia postaw, nie dając szans na wypracowanie społecznego konsensusu w ochronie życia. Przypomnijmy, że nie jest to metoda chrześcijańska! U wielu osób ostra konfrontacja budzi chęć odwetu i odrzucenia razem z całą tematyką, której dotyczy. To powoduje odwracanie się od postaw pro-life.

Budujmy a nie niszczmy!
Edukacja pro-life polega na budowaniu postaw pozytywnych wobec człowieka słabego, chorego, nienarodzonego, samotnego, niekochanego, porzuconego, nieszczęśliwego i znajdującego się w wielkiej potrzebie. Trzeba uczyć zauważania bólu samotnej kobiety w ciąży. Trzeba pokazywać czym, a raczej kim, jest jej poczęte dziecko i zawsze można dokonać pozytywnego wyboru. Potrzebne jest świadectwo, jak inni sobie poradzili. I przede wszystkim należy pomagać!

Niesienie pomocy to także rodzaj społecznej edukacji pro-life
Ten, kto daje, wzbogaca również siebie. Dostrzega, że ktoś jego pomocy potrzebuje. Odmawia czegoś sobie, aby pomóc drugiemu. Często jednak wystarcza bardzo niewiele: okazanie zrozumienia, zauważenie cierpienia i lęku, towarzyszenie w trudnej sytuacji życiowej, zrozumienie, a nieraz także udzielenie konkretnej pomocy materialnej. „Jedni drugich brzemiona noście” – wołał św. Jan Paweł II. To jest droga do budowania jedności dla dobra i ochrony człowieka.

Co robią Przyjaciele!

- Pomagamy! Dzięki Waszej pomocy mogliśmy pomóc wielu matkom w ciąży i z małymi dziećmi. Prowadzimy Punkt Pomocy Rzeczowej i kupujemy dla nich rzeczy pierwszej potrzeby. ZOBACZ

To ważne, aby matki w potrzebie nie pozostawały same i mogły liczyć na pomoc Przyjaciół! ZOBACZ

- Uczymy! Prowadzimy szkolenia i przygotowujemy materiały edukacyjne: ulotki, broszury, biuletyny, filmy, kanał na YouTube, modele dziecka poczętego, ekspertyzy, opracowania informacyjne, scenariusze zajęć, ulotki do pobrania itd. ZOBACZ

- Jesteśmy obecni w mediach społecznościowych z pozytywnym przekazem pro-life! Informacje są umieszczane w systemie ciągłym.

Facebook - Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia ZOBACZ

Twitter - Przyjaciele Życia ZOBACZ

- Opracowujemy i przekazujemy „Wiadomości pro-life z kraju i ze świata” – informacje dotyczące tematyki obrony życia i rodziny– codziennie kolejny news. Po tygodniu są one rozsyłane e-mailem w opracowaniu zbiorczym, gdzie łatwo i szybko można wybrać to, co najbardziej interesuje. ZOBACZ

- Działanie wspólne! Uczestniczymy w pracach Polskiej Federacji Obrony Życia i Rodziny oraz utrzymujemy kontakty z wieloma ruchami pro-life z całego świata. ZOBACZ

- „Od Oceanu do Oceanu” - Prowadzimy wielką światową peregrynację Ikony Jasnogórskiej przez Świat w Obronie Życia ZOBACZ

- Należymy do wielkiej, międzynarodowej rodziny Human Life International.

 

Drodzy Przyjaciele! Upowszechniajcie ten artykuł!

Dziękujemy Wam za wspieranie naszej pracy i projektów w obronie życia!

Razem uratujemy wiele dzieci!

Swój Dar Serca można przekazać TUTAJ

Dla osób z zagranicy TUTAJ


W imieniu KPLŻ
Ewa H. Kowalewska
Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
Human Life International - Polska

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.

Należymy do:

Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)



PayPal € (Euro)


3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag