Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

Nie pozwólmy, aby z Polski zrobiono Irlandię

Drodzy Przyjaciele!

Wielokrotnie już zwracaliśmy uwagę, że po przegranej w obronie chrześcijańskich wartości i poczętego życia w Irlandii, następnym krajem, który znalazł się na linii potężnego ataku, jest Polska. Stoimy bowiem w poprzek drogi prowadzącej do globalnej antykultury śmierci.

Obecnie obserwujemy potężny atak, mający na celu przejęcie w Polsce władzy i pchnięcie nas w objęcia zachodniego neomarksizmu. To bardzo niebezpieczne, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę z zagrożenia. Zastanówmy się więc, czy na własne życzenie chcemy przegrać, tak jak stało się to w Irlandii?

Strategiczne punkty ataku w Irlandii:

  1. Zmasowany atak na Kościół katolicki.
  2. Przyjęcie wielkiej liczby niechrześcijańskich imigrantów.
  3. Przymusowa edukacja seksualna w szkołach i promocja postulatów LGBT.
  4. Wielkie pieniądze.
  5. Wygranie wyborów, przejęcie władzy
  6. Referendum ws. małżeństw jednopłciowych i adopcji przez nie dzieci.
  7. Referendum wymuszające wprowadzenie aborcji na żądanie
  8. Pełne uzależnienie od UE – gospodarcze i ideowe.

 

Ad. 1 Zmasowany atak na Kościół katolicki.

Zaledwie kilkanaście lat temu w Irlandii na niedzielnych mszach św. było ponad 80% społeczeństwa. Dzisiaj kościoły są puste. Jak mogło do tego dojść? Zaczęło się od silnych i skutecznych ataków na Kościół katolicki. Wyciągnięto wszystkie możliwe i niemożliwe przypadki pedofilii i doprowadzono do kryzysu zaufania do biskupów i księży. Nikt nie ma wątpliwości, że seksualne wykorzystywanie dzieci jest zbrodnią i trzeba robić wszystko, aby takich przypadków nie było. Powiązanie tych przestępstw tylko z klerem miało na celu zniszczenie autorytetu Kościoła i zamknięcie mu ust.

Polska: Także obserwujemy atak na Kościół, starannie eksponowany przez media liberalne. Metoda jest bardzo podobna, gdyż zawsze można coś zarzucić, jak się dobrze poszuka. Tworzy się wrażenie, że tylko księża molestują seksualnie, a nie dotyczy to innych środowisk celebrytów, wychowawców, trenerów itd. Powstają dobrze dofinansowane filmy. Atakowani są także kapłani, którzy już od kilkunastu lat nie żyją. Są jednak zasadnicze różnice! W tym samym czasie, gdy w Irlandii Kościół rządził, w Polsce był prześladowany, a wielu polskich kapłanów traciło życie lub siedziało w więzieniach. Nawet wielka nagonka na kler, jaką mamy obecnie w Polsce, nie jest w stanie podważyć autorytetu wielu świętych kapłanów, którzy ofiarnie służą Bogu i ludziom.

Proszę zwrócić uwagę, że wielu znaczących kandydatów na prezydenta Polski jasno deklaruje, np. że zdejmie krzyż ze ściany w Sejmie, wprowadzi rozdział Kościoła od państwa (jakby go nie było), nie puściło swoich dzieci na religię i do Pierwszej Komunii św., czy wręcz wyraża się bardzo agresywnie wobec moralności chrześcijańskiej. Niektórzy przy tym deklarują, że są katolikami! Aż prosi się zapytać – jakimi?

2. Przyjęcie wielkiej liczby niechrześcijańskich imigrantów

Irlandia bez oporu przyjmowała wielu imigrantów, głównie z Indii i Pakistanu. Zgodziła się także pokornie na relokację tzw. uchodźców. Nikt nawet nie pytał, jakiego wyznania są ci ludzie. Ponoć nie wypadało! W efekcie zmieniła się struktura społeczeństwa zwłaszcza peryferii wielkich miast, gdzie środowiska niechrześcijańskie zaczynają dominować i przejmować władzę. Obecny premier jest synem emigranta z Indii i Irlandki. Publicznie deklaruje, że jest ateistą i gejem.

Polska: Dotychczas, pomimo wielkich nacisków, obroniliśmy się przed nawałą islamskich uchodźców. Polska jest uznawana za kraj bezpieczny. Jednak wystarczy, że władzę przejmie opcja liberalna, a nasze granice zostaną otwarte. Dostaniemy setki tysięcy imigrantów i jako przeciętni obywatele nie będziemy mogli zrobić nic, aby do tego nie dopuścić. Milczenie w tej sprawie wielu kandydatów na prezydenta Polski jest bardzo znaczące. Tylko zdecydowana postawa w tej sprawie zapewni bezpieczeństwo nam i naszym dzieciom.

3. Przymusowa edukacja seksualna
w szkołach i promocja postulatów LGBT

Zmiana poglądów ludzi dorosłych, zwłaszcza wierzących katolików, jest w praktyce nie do przeprowadzenia. W Irlandii przez ponad 25 lat w szkołach przymusowo prowadzono permisywną edukację seksualną, zawierającą promocję LGBT i pełną swobodę seksualną. Uczono tzw. tolerancji, która w praktyce oznaczała wymuszoną akceptację. Prowadzenie takich zajęć od pierwszych klas podstawówki po kilka razy tygodniowo jest poważną indoktrynacją ideologiczną następnego pokolenia. Młodzi kończyli szkoły z utrwalonymi poglądami sprzecznymi z nauką Kościoła katolickiego. Nikt na to nie zwracał uwagi, tylko kościoły stawały się coraz bardziej puste. To pokolenie szybko poparło liberalne zmiany i postulaty ruchu LGBT.

Polska: Dzieci mają w szkołach przedmiot Wychowanie do Życia w Rodzinie, który realizuje edukację seksualną Typu A, czyli wychowanie do odpowiedzialnej miłości i abstynencji seksualnej przed ślubem. Młody człowiek wynosi ze szkoły wiedzę o rozwoju dziecka poczętego i własnej płodności, co przyczynia się do olbrzymiej akceptacji obrony życia przez młodych Polaków. To nie przypadek, że w ubiegłym roku powstały zmasowane ataki na dzieci, aby przy pomocy władz samorządowych wielkich miast wejść do szkół z postulatami LGBT i gender. Przykładem jest promocja Karty LGBT i programów agresywnej edukacji seksualnej przez prezydenta Warszawy. Spotkało się to z wielkim protestem rodziców, którzy słusznie uważają, że jest to naruszanie ich praw do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami i wiarą. Dokonując wyboru prezydenta Polski zwróćmy uwagę, który z kandydatów jednoznacznie wspiera prawa rodziców i wiarygodnie deklaruje ochronę polskich rodzin.

4. Wielkie pieniądze

Nasi irlandzcy przyjaciele mówili, że przeciwko nim szły potężne pieniądze. Pochodziły od wielu światowych korporacji oraz prywatnych sponsorów, jak np. multimiliarder Soros. Pieniądze te płynęły po cichu zasilając tych, których zadaniem było przeprowadzenie liberalnych zmian.

Polska: Możemy być pewni, że obecnie podobne fundusze są kierowane w celu przejęcia władzy w katolickiej Polsce. Podczas kampanii wyborczej pieniądze te dosłownie kłują w oczy, ale jakoś mało kto się nad tym zastanawia. A należy stawiać pytanie, skąd lansowani przez tzw. opcję liberalną kandydaci, mają środki na tak rozbudowaną akcję wyborczą?

5. Wygranie wyborów, przejęcie władzy

Kolejnym puntem scenariusza irlandzkiego było wygrywanie kolejnych wyborów. Władzę przejęła opcja socjalistyczna z antychrześcijańskim premierem na czele, który podjął się przeprowadzenia fundamentalnych zmian i  skutecznie ich dokonał.

Polska: Na razie większość polskiego społeczeństwa skutecznie się broni. Coraz więcej ludzi widzi zagrożenia dla swoich rodzin i dzieci. Jednak zmiany w świadomości, zwłaszcza młodych, postępują. Przejęcie władzy przez opcję lewicowo-liberalną umożliwiłoby kontynuację scenariusza irlandzkiego dla Polski, nic więc dziwnego, że narasta napięcie.

6. Referendum ws. małżeństw jednopłciowych i adopcji przez nie dzieci

Ważnym punktem strategicznym irlandzkiego scenariusza była legalizacja małżeństw jednopłciowych włącznie z adopcją przez nie dzieci. Propaganda środowisk LGBT trafiała w Irlandii na podatny grunt, gdyż przez lata (również w szkole) wmawiano ludziom, że największym przestępstwem jest homofobia przejawiająca się w jakiejkolwiek krytyce. Głoszono równość w imię tzw. tolerancji, która stała się „nowomową” i hasłem propagandowym, w celu wymuszenia pełnej akceptacji. Przestraszony atakiem Kościół milczał.

Polska: Proponowane liberalne zmiany w odniesieniu do postulatów LGBT nie są akceptowane przez zdecydowaną większość społeczeństwa. Polscy biskupi nie dali się nastraszyć i otwarcie o tym mówią. Nacisk jest jednak duży, czego przykładem mogą być świetnie dofinansowane konwencje czy ubiegłoroczne Marsze Równości, gdzie uczestników przywożono autokarami z miasta do miasta. Poparcie prezydenta Warszawy dla tych inicjatyw jest bardzo znaczące. Podobnie jak wypowiedź jego zastępcy, że elementem strategicznym jest wprowadzenie małżeństw jednopłciowych, a kolejnym adopcja przez nie dzieci. Od kilku lat widać, że mocno sponsorowane środowiska wspierają wytypowanego przez siebie byłego prezydenta Słupska, który miałby się stać podobną dźwignią zmian, jak premier Irlandii.

Polacy jednak nie dają się na to nabrać. Jest niezwykle ważne, aby nasz kandydat na prezydenta jednoznacznie deklarował wsparcie dla rodzin i ochronę dzieci. Milczenie i omijanie tematu jest bardzo złą prognozą. Podpisanie Karty Rodziny, której tezy są mocną i jednoznaczną deklaracją wsparcia dla polskich rodzin i ochrony dzieci, stało się dużym wydarzeniem. Nasi przyjaciele z ruchów pro-life z wielu krajów są zachwyceni i wyrażają to publicznie. W światowych mediach liberalnych jednak trudno znaleźć informacje na ten temat, co jest bardzo symptomatyczne.

7. Referendum wymuszające wprowadzenie aborcji na żądanie

Ochrona życia dziecka poczętego na równi z życiem matki była w Irlandii zabezpieczona zapisem w konstytucji. Zmiana tego prawa mogła nastąpić tylko na drodze ogólnonarodowego referendum. Premier Irlandii doprowadził do niego i wygrał! Skutek: katolicka Irlandia, która przez lata traktowała ochronę życia dziecka poczętego jako elementarne prawo, stała się krajem zapewniającym legalną i darmową aborcję na żądanie aż do szóstego miesiąca ciąży.

Polska: Polskie prawo chroni życie dziecka poczętego, dopuszczając jednak wyjątki. Wiele środowisk nazywa je „aborcyjnym kompromisem”, chociaż nikt nigdy żadnych umów na ten temat nie zawierał. W komisjach sejmowych znajduje się propozycja ustawy zakazującej aborcji eugenicznej. Natomiast środowiska lewicowo-liberalne nieustannie atakują i zgłaszają kolejne propozycje ustaw legalizujących aborcję. Na przykładzie Irlandii, gdzie prawo do życia wydawało się nienaruszalne, a mimo to szybko doprowadzono do jego totalnej zmiany, musimy pamiętać, że wszystko może się wydarzyć. Wybór na prezydenta Polski kandydata, który nie opowiada się za życiem, otwiera bramę dla lewicowych zmian, a swoboda aborcji jest ich podstawowym celem. Brak otwartej deklaracji za życiem przez kandydata na prezydenta lub omijanie tego tematu jest groźnym sygnałem. Taki człowiek nie podpisze żadnej pozytywnej zmiany, jeżeli zostanie ona uchwalona przez Sejm, ale ją zawetuje!

8. Pełne uzależnienie od UE – gospodarcze i ideowe

W małej i ubogiej Irlandii dla obywateli było bardzo ważne, ile pieniędzy z unijnego tortu znajdzie się w ich kieszeniach. Duże dofinansowania z Unii Europejskiej były dla nich szansą i popierała je większość społeczeństwa. Mało kto zwracał uwagę na uzależnienie i pokorne przyjmowanie stawianych warunków. Poziom życia znacznie się poprawiał, co przyjmowano z zadowoleniem.

Polska: Sytuacja Polski jest zdecydowanie inna. Jesteśmy dużym krajem z wielkim potencjałem w centrum Europy. Możemy walczyć o szanowanie naszych praw i suwerenności. Potrzebujemy prezydenta, który potrafi zadbać o nasze interesy oraz przeciwstawiać się niejednokrotnie ostrej presji. Gospodarczo Polska stoi całkiem nieźle i nawet wystarcza pieniędzy i dla dzieci, i dla emerytów, i na budowę dróg oraz wielkie inwestycje.

WNIOSKI:

Przyjrzyjmy się kandydatom na prezydenta Polski nie z puntu widzenia sympatii lub animozji partyjnych, ale zobaczmy, co konkretnie nam proponują. Brak programu jest bardzo złą prognozą. Obiecywać też można wszystko. Oceniajmy więc po owocach. Zobaczmy, co pozytywnego zostało już zrobione. W jakie programy dany kandydat się angażował i co promował podczas swojej poprzedniej działalności. Zwróćmy uwagę, z kim współpracuje i czy wiadomo, kto finansuje jego kampanię.

Stawiajmy na tego, kto zagwarantuje nam, że nie staniemy się drugą Irlandią. Na tego, kto ma szansę wygrać zmasowany atak przeciwników i zapewnić nam i naszym rodzinom dobry kierunek rozwoju oraz ochronić nasze wartości.

Każdy z nas ma prawo do własnych sympatii lub antypatii politycznych. Nie podaję więc nazwisk kandydatów na prezydenta. Wnioski wyciągnijmy sami dla dobra naszych rodzin, dzieci i przyszłości!

Moja rodzina już zadecydowała – będziemy głosować na Andrzeja Dudę.

Dziękujemy za wspieranie naszej pracy i projektów w obronie życia!

Razem uratujemy wiele dzieci!

Swój Dar Serca można przekazać TUTAJ

Dla osób z zagranicy TUTAJ


W imieniu KPLŻ
Ewa H. Kowalewska
Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
Human Life International - Polska

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.

Należymy do:

Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)PayPal € (Euro)


3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag