Nie udało się! Aborcja nie jest prawem człowieka! Szczyt Ludnościowy w Nairobi.

Drodzy Przyjaciele!
Zwolennicy aborcji w wymiarze ogólnoświatowym, wykorzystując agendy ONZ, starają się narzucić światu nie tylko aborcję na życzenie, ale jako obowiązkowe dla wszystkich krajów przestrzeganie „niezbywalnych praw człowieka”. Okazją była 25 rocznica Szczytu Ludnościowego w Kairze (1994). Obecną konferencję zorganizowano w centrum  czarnej Afryki – w Nairobi – w dniach 12-14 listopada br. Organizatorami Szczytu były Fundusz Ludnościowy ONZ (UNFPA) oraz rządy Kenii i Danii. W wydarzeniu brało udział ponad 6 tys. polityków, prawników, naukowców i przywódców religijnych z całego świata oraz 200 organizacji pozarządowych.

Programowa aborcja jako prawo człowieka?
Powszechnie wiadomo, że Fundusz Ludnościowy ONZ (UNFPA) jest jedną z agencji najbardziej zaangażowanych w promocję aborcji w wymiarze ogólnoświatowym. Już 25 lat temu podczas szczytu ludnościowego w Kairze próbowali wywrzeć presję na przedstawicielach rządów, aby uznać prawa reprodukcyjne (aborcja) i seksualne (LGBT) oraz programy kontroli populacji. Po raz pierwszy pojawiła się wówczas także propozycja uznania płci uwarunkowanej społecznie (gender).

Św. Jan Paweł II wygrał tę bitwę!
W dużej mierze pomysły te zostały zablokowane przez św. Jana Pawła II. Poruszony treściami w Planie Działania otwarcie skrytykował działania UNFPA, spotkał  się z ambasadorami wszystkich krajów akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej, poruszył środowiska islamskie oraz wysłał znakomitą delegację na samą konferencję. Ostatecznie aborcję wyłączono z praw reprodukcyjnych i planowania rodziny, potwierdzono prawa rodziców oraz podkreślono, że każdy kraj ma prawo do samostanowienia zgodnie ze swoją tradycją i wiarą.

Agresja, obrażanie i profanacje!
W efekcie pojawił się bezprecedensowy atak na Ojca Świętego – wyzwiska, ośmieszanie, urąganie i stawianie nieuzasadnionych zarzutów. To wtedy delegatka polskiej organizacji pozarządowej należącej do Planned Parenthood – Wanda Nowicka – publicznie obraziła papieża twierdząc, że krzywdzi kobiety, bo zmusza Polki do rodzenia dzieci, a odmawia im aborcji.

Ponowna próba w nowej antydemokratycznej odsłonie
Dzisiaj po 25 latach przedstawiciele UNFPA wiedzą, że uczciwe przestrzeganie zasad demokratycznych i zaproszenie wszystkich do wspólnego stołu obrad, uniemożliwi uchwalenie „Planu Działania do 2030 roku”, według ich oczekiwań. Zapisano w nim cały „koncert życzeń” środowisk promujących aborcję, antykoncepcję, edukację seksualną od 4 roku życia, kontrolę populacji oraz prawa homoseksualne.

Dlaczego w Afryce?
Konferencja została zorganizowana w Nairobi, a jak wiadomo Afrykańczycy mają dużo dzieci. Rządy jednak borykają się z biedą, konfliktami etnicznymi i wojną, co uzależnia je od pomocy międzynarodowej. Zgadzają się wiec na wszystko, aby tę pomoc otrzymać, więc razem z pomocą humanitarną dostają pełny zestaw programów zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego. Taka „pomoc” także miała być zalegalizowana.

Notoryczne usiłowania uznania aborcji za „prawo człowieka”
Poparcie agend ONZ dla aborcji nie jest niczym nowym. W 2017 roku Komitet Praw Człowieka ONZ usiłował zmienić artykuł 6 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w celu pozbawienia ochrony życia poczętych dzieci i osób terminalnie chorych poprzez wprowadzenie obligatoryjnego, międzynarodowego prawa do aborcji i eutanazji na życzenie. Wcześniej próbowano „uaktualnić” Deklarację Praw Człowieka, dopisując prawa reprodukcyjne. Jak na razie nikomu się to nie udało.

Bez dyskusji i głosowania
Nauczeni doświadczeniem biurokraci UNFPA zadbali o to, aby na szczycie pojawili się „sami swoi”. Proces zgłaszania się do udziału w konferencji został zmanipulowany. UNFPA skonsultowała się tylko ze swoimi sojusznikami i przygotowała program, zgodny ze swoimi celami. Starano się nie dopuszczać do dyskusji. Podczas konferencji nie przewidziano też żadnego głosowania nad przygotowaną wcześniej rezolucją, która miała być przyjęta przez aklamację. Jednak nie udało się im uzyskać konsensusu!

Zmanipulowana promocja biznesu aborcyjnego
Starannie dobrano rzeczoznawców i panelistów, którzy reprezentowali tylko i wyłącznie ustalone odgórnie założenia programowe. Prześwietlono także zgłaszających się przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy chcieli wziąć udział w Forum NGO. Większość tych, którzy reprezentowali organizacje pro-life i pro-rodzinne dostała odmowę akredytacji. Była to próba wyjątkowej promocji  biznesu aborcyjnego w zakresie globalnym.

Chrześcijańska kontra
W celu przeciwstawienia się proaborcyjnemu programowi szczytu, Forum Kenijskich Chrześcijańskich Profesjonalistów, wspierane przez biskupów Kenii, zorganizowało na Katolickim Uniwersytecie Wschodniej Afryki konferencję alternatywną, pt. „Przyjaźnie o Życiu i Rodzinie”, która odbywała się w dniach 10–14 listopada. Wystąpili na niej eksperci z całego świata, zajmujący się obroną życia i rodziny. Polskę reprezentowali prawnicy z Ordo Iuris, którym udało się uzyskać akredytację na szczyt i aktywnie w nim uczestniczyć. Human Life International było reprezentowane przez swoje filie w Kenii i Ugandzie Współpraca HLI z organizacjami pro-life z centralnej Afryki i szkolenie liderów z tamtego regionu, trwa już od trzydziestu lat i jest bardzo owocne. Podczas konferencji wyświetlono też film „Nieplanowane” („Unplanned”). Obrady zakończyły się uchwaleniem „Pro-rodzinnej Deklaracji z Nairobi”. Później odbył się „Marsz dla Rodziny” przez centrum miasta.

Reakcja Stolicy Apostolskiej
Zaledwie cztery dni przed rozpoczęciem konferencji Stolica Apostolska oświadczyła, że nie zabierze głosu podczas tego spotkania i nie wysyła swojej delegacji. W oświadczeniu podano, że nie przeprowadzono żadnych merytorycznych konsultacji tekstu rezolucji oraz że szczyt zbyt mocno koncentruje się na prawach reprodukcyjnych. Ważnym wydarzeniem był udział w alternatywnej konferencji nuncjusza apostolskiego w Kenii, abp. Hubertusa van Megena, który odrzucił postanowienia szczytu i wskazał, że jego cele są całkowicie obce przeciętnemu Afrykańczykowi. Raz jeszcze podkreślił całkowity sprzeciw Stolicy Apostolskiej wobec narzuconej odgórnie deklaracji z Nairobi.

Nie do zaakceptowania!
Abp Martin Kivuva z Mombasy oświadczył, że tezy deklaracji są nie do przyjęcia jako niezgodne z nauczaniem Kościoła katolickiego. Zwrócił się też do prezydenta Kenii Uhuru Kenyatta, którego rząd był współorganizatorem tego szczytu, aby się odciął od antynatalistycznych programów. Stanowisko biskupów, debata telewizyjna uczestników konferencji alternatywnej z uczestnikami szczytu oraz liczne protesty na ulicach otworzyły wielu miejscowym ludziom oczy i budziły narastający sprzeciw. Ostatecznie prezydent Kenii zaprotestował i zacytował Konstytucję Kenii, która broni życia.  

Szokujące propozycje podczas szczytu
Grupy robocze organizatorzy starali się wykorzystać do prezentacji z góry przyjętego programu. Padło wiele szokujących deklaracji i wypowiedzi. Na przykład młoda afrykańska położna Mamelo z Lesotho podczas sesji poświęconej zapewnieniu dostępu do bezpiecznej ciąży i porodu powiedziała: -  Musimy zaprzestać traktowania aborcji jako wyboru. Aborcja jest podstawowym i fundamentalnym prawem człowieka.

Duże zaangażowanie Planned Parenthood
IPPF (International Planned Parenthood Federation), największa międzynarodowa federacja promująca antykoncepcję i aborcję, była współorganizatorem szczytu. Dyrektor generalny IPPF, dr Alvaro Bermejo, przedstawił cztery kluczowe zobowiązania:

  • kompleksową edukację seksualną,
  • „opiekę aborcyjną”,
  • walkę przeciwko dyskryminującemu prawodawstwu wobec tożsamości seksualnej i programów gender,
  • współpracę pomiędzy IPPF z narodowymi stowarzyszeniami członkowskimi.

Zadeklarował, że IPPF będzie wpływała na rządy, aby zaakceptowały Program Działania 2030 ze Szczytu w Nairobi oraz dopilnuje, aby jak najszybciej wcielić go w życie. To oznacza potężne naciski ze strony organizacji międzynarodowych na rządy krajowe, aby zalegalizowały aborcję na żądanie i promocję praw LGBT.

Narastający głos sprzeciwu
Przedstawiciele kilkunastu krajów, stanowczo sprzeciwili się próbie uznania aborcji za prawa człowieka. Są to: USA, Polska, Węgry, Rosja, Brazylia, Bahrajn, Białoruś, Demokratyczna Republika Konga, Egipt, Gwatemala, Haiti, Irak, Libia, Mali, Nigeria, Arabia Saudyjska, Sudan, Uganda, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Jemen. Olbrzymie znaczenie miało stanowisko USA, które za prezydenta Trumpa odmawiają finansowania aborcji zagranicznych. Delegatka USA, Valerie Huber z Departamentu Zdrowia, stwierdziła: - Narzucanie ideologicznych rozwiązań, pomimo sprzeciwu wielu państw członkowskich, to zaprzeczenie idei powstania i mandatu Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Byli tak pewni „sukcesu”, ale kolejny raz się nie udało!
UNFPA już ogłosiła na Twitterze, że zaczyna się nowa epoka i wreszcie będzie można skupić się na zdrowiu seksualnym i reprodukcyjnym, co będzie miało decydujący wpływ na cały świat. Tymczasem okazało się, że nie udało się im uzyskać konsensusu, a co za tym idzie nie dostaną wielkich funduszy na realizację swoich programów.

Aborcja nie jest prawem człowieka!
W ostatnim dniu konferencji delegacje 10 krajów zgłosiły oficjalny protest w odniesieniu do wcześniej przygotowanej Deklaracji Szczytu Ludnościowego z Nairobi. Odczytała go delegatka USA Valerie Huber podkreślając, że nie istnieje międzynarodowa zgoda, by dostępność do aborcyjnego zabijania dzieci uznać za prawo człowieka. Przypomniała też, że zgodnie z dokumentem końcowym konferencji ludnościowej w Kairze z 1994 roku każdy ma prawo do życia, rodzina stanowi podstawową komórkę społeczeństwa i należy się jej wsparcie oraz aborcja nie może być promowana jako metoda planowania rodziny. I tak musi pozostać!

Artykuł można republikować z podaniem źródła i linku do naszej strony.

Dziękujemy za wspieranie naszej pracy i projektów w obronie życia!

Razem uratujemy wiele dzieci!

Swój Dar Serca można przekazać TUTAJ

Dla osób z zagranicy TUTAJ

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.