Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

Stańmy razem w obronie ludzkiego życia i rodziny!

Drodzy Przyjaciele!

Do szerokiego, wspólnego zaangażowania różnych środowisk na rzecz obrony życia i rodziny wezwała Polska Federacja Ruchów Obrony Życia i Rodziny w swoim oświadczeniu, wydanym w dniu 7 listopada br. z okazji zbliżającego się pierwszego posiedzenia IX kadencji Sejmu RP. Jest ono skierowane do „wszystkich środowisk społecznych – w tym do ludzi nauki, mediów, polityki, kościołów, do rodziców i młodych o włączanie się w dyskusję i działania, aby lepiej chronić ludzkie życie i wartości rodzinne”.

 

“STAŃMY RAZEM W OBRONIE
ŻYCIA I RODZINY!”

Oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny

Warszawa, dn. 7 listopada 2019

Wzmocnienie naszych cywilizacyjnych wartości wymaga wielostronnych działań. Zwracamy się więc do wszystkich środowisk społecznych, w tym do ludzi nauki, mediów, polityki, kościołów, do rodziców i młodych o włączanie się w dyskusję i działania, aby lepiej chronić ludzkie życie i wartości rodzinne. W obecnej sytuacji potrzebujemy szczególnego rozwoju profilaktyki ochrony rodziny oraz postaw chroniących ludzkie życie, a także harmonizowania działań prawnych z szerokim i wielowymiarowym oddziaływaniem pomocowym, edukacyjnym i wychowawczym.

Współczesna zachodnia cywilizacja w wielu wymiarach podważa podstawowe wartości życia społecznego. Powoduje to kryzys trwałego małżeństwa, opartego na związku kobiety i mężczyzny oraz zbudowanej na nim rodziny. Podważa także szacunek dla ludzkiego życia w każdej jego fazie rozwoju – od poczęcia do naturalnej śmierci. Przekraczane są granice poszanowania wolności i praw człowieka poprzez ingerencję w niepodważalną godność ludzkiego życia: eksperymenty na ludzkim genomie, eutanazję, aborcję (także przez środki poronne) oraz procedurę zapłodnienia pozaustrojowego „in vitro”.

Pomimo znacznych osiągnięć w ochronie ludzkiego życia w okresie prenatalnym, konieczne jest podjęcie wielostronnych działań, mających na celu zarówno ochronę rodziny, jak poszanowanie ludzkiego życia w każdej jego fazie. Także sprzeciwianie się jakiejkolwiek przemocy wobec tych wartości.

Proponujemy, aby:

  • podejmować działania wzmacniające rodzinę, która jest naturalnym środowiskiem chroniącym życie i wychowującym dzieci;
  • jeszcze szerzej włączać szkoły w edukację prorodzinną, promującą szacunek dla ludzkiego życia w każdej jego fazie;
  • szkolić i wspierać rodziców, wychowawców i terapeutów, podejmujących wychowanie prorodzinne, zachowujące szacunek dla ochrony ludzkiego życia i rodziny;
  • materialnie, psychologicznie czy prawnie wspierać rodziny, w których żyją osoby niepełnosprawne, także gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko w okresie prenatalnym jest poważnie chore;
  • pozytywnym przekazem medialnym promować postawę szacunku dla każdego życia ludzkiego od poczęcia oraz ochronę wartości rodzinnych;
  • podejmować działania prawne, zabezpieczające wartości rodzinne oraz chroniące ludzkie życie, w tym wykluczające dopuszczalność aborcji eugenicznej czy stosowanie środków poronnych.

Wspólne działania podejmujmy na bazie trwałych wartości, nakierowanych na godność i szacunek dla każdego.

W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny:

Jakub Bałtroszewicz – prezes

Ewa Kowalewska – członek Prezydium Zarządu

Ks. Tomasz Kancelarczyk – członek Prezydium Zarządu

------------------------

Drodzy Przyjaciele!

Żyjąc i pracując w czasach wielkiej konfrontacji społecznej, powinniśmy łączyć inicjatywy pro-life, bo wowczas jesteśmy silniejsi. Budowanie cywilizacji  życia dotyczy bardzo wielu społecznych przestrzeni. Jedni są zaangażowani tak, inni inaczej, ale razem podejmujemy bardzo szerokie działania. Taka była główna idea powstania Federacji. Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia należy do niej od samego początku.

Dziękujemy za wspieranie naszej pracy i naszych projektów w obronie życia. Razem uratujemy wiele dzieci!

 

Prosimy o szerokie upowszechnianie tego tekstu.

Swój Dar Serca można przekazać TUTAJ

Dla osób z zagranicy TUTAJ

 

W imieniu KPLŻ
Ewa H. Kowalewska
Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
Human Life International - Polska

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.

Należymy do:

Wyszukiwarka
wiadomosci pro-life

Zapisz się, aby otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie!


Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)

PayPal € (Euro)

 

3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag