Budowanie cywilizacji życia czy walka z mową nienawiści?

Drodzy Przyjaciele!

Staje przed nami ważne pytanie – czy potrafimy ocalić cywilizację życia, która jest fundamentem pokoju społecznego, bezpieczeństwa najsłabszych i bezbronnych.

Fundamentem cywilizacji życia jest MIŁOŚĆ, cierpliwa i łaskawa, która nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą i gniewem, nie szuka swego, nie cieszy się  z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję! Nigdy nie ustaje! [por. 1 Kor 13]. Pochyla się z troską nad każdym człowiekiem, zwłaszcza słabym, chorym, starym, ubogim. Nie posługuje się agresją, nikogo nie atakuje, nie stosuje szantażu, nie posługuje się złem, aby osiągnąć dobro, ale „zło dobrem zwycięża”.

 

„Mowa nienawiści”
Agresja, złość, nienawiść, zazdrość wpływają na relacje pomiędzy ludźmi. W pierwszej kolejności objawiają się w słowach, które najszybciej przenoszą media (np. hejt w Internecie). Złe słowo potrafi upodlić i zniszczyć człowieka!  Nawet zabić! Jest typowym objawem agresywnego ataku cywilizacji śmierci.

Manipulacja słowem
Słowem łatwo można się posłużyć, np. zmienić znaczenie, oszukać czy okłamać, a to otwiera wielkie pole dla promocji cywilizacji śmierci. Ten, kto sam agresywnie atakuje, często każdą słuszną uwagę traktuje jako napaść, bo trzyma się własnych racji i nie chce przyjąć prawdy. W takiej sytuacji pojęcie „mowa nienawiści” staje się wieloznaczne i w praktyce można pod nie wpisać prawie wszystko.

Walka z „mową nienawiści”
To jak marksistowska walka o pokój, w rzeczywistości prowadząca do konfliktów, niszczącej rewolucji  i wojny. Wielkie akcje „walki z mową nienawiści”, jakie teraz obserwujemy, często prowadzą do odrzucenia fundamentalnych, ale dla wielu niewygodnych wartości i prawd czyli do negacji chrześcijańskiej moralności. Cywilizacja śmierci coraz silniej wpływa na świadomość ludzi. Z tego też powodu nie możemy się zgadzać na szkolenia naszych dzieci nt. „walki z mową nienawiści”, które zawierają potężną dawkę ideologii genderowej pod hasłem tolerancji i równości.

„Mowa miłości”
Chrześcijańską alternatywą jest miłość! Bez niej nie da się budować cywilizacji życia.
Jeżeli ktoś nie ma wiary, może mu się wydawać, że miłość jest zbyt słaba. Feministki mówią nawet, że jest „uzależniająca”, więc stosują prawo brutalnej siły, jednocześnie krzycząc o „walce z mową nienawiści” i każdego, kto broni życia, pomawiają o agresję. Ostatecznie jednak Miłość zawsze wygrywa, chociaż to zwycięstwo jest okupione cierpieniem Krzyża. Tylko Miłość może stanowić oparcie dla nieustannie atakowanej cywilizacji życia.

Czego powinniśmy uczyć nasze dzieci?
Przede wszystkim postawy przyjaźni, życzliwości i szacunku dla drugiego człowieka! Rozróżniania pomiędzy agresywnym atakiem wobec konkretnej osoby a uzasadnioną krytyką jej złych zachowań lub czynów. Zawsze w duchu miłości i życzliwości wobec wszystkich, nawet nieprzyjaciół. To właśnie jest prawdziwie chrześcijańskie wychowanie.

Nadmierne politykowanie
Sprawa obrony ludzkiego życia w ciągu ostatnich kilku lat coraz wyraźniej staje się elementem rozgrywki politycznej. Ludzie nie chcą rozmawiać na temat obrony życia, mówiąc, że nie interesują się polityką. Posługiwanie się życiem poczętego dziecka w celu promocji swojej partii, swojej kandydatury czy do ataku na przeciwników politycznych w praktyce prowadzi do zmniejszania się poparcia społecznego dla tej ważnej sprawy i narastania antagonizmów. Spycha bowiem fundamentalną sprawę obrony ludzkiego życia do działania jednej partii, która na dodatek ma niewielkie poparcie. Wiele osób, które nie zechcą poprzeć programu krańcowej prawicy, może zostać zepchniętych z pozycji pro-life. Trzeba pamiętać, że niezależnie od poglądów politycznych każdy powinien stać po stronie życia, gdyż tylko łącząc się możemy wygrywać.

Cieszmy się życiem!
Dyskusje „antyaborcyjne” w Polsce obecnie toczą się głównie na poziomie propagandowych wypowiedzi w przestrzeni politycznej. Pomijana jest sfera edukacji i świadomości społecznej. A najbardziej rzuca się w oczy brak radości i dziękowania za Dar Życia. Smutek, depresja, agresja, szantaż i walka na ostro są typowymi objawami cywilizacji śmierci. Chrońmy więc Życie! Radujmy się! Dziękujmy za nie Dawcy Życia, a matki w trudnej sytuacji życiowej otoczmy naszą życzliwą pomocą.


Co powinniśmy robić w obecnej trudnej sytuacji?

  1. Zachować aktywną, niezależną postawę „za życiem” w spokoju, cierpliwości i życzliwości.
  2. Radować się życiem i dziękować za nie.
  3. Ukazywać prawdę, promować wiedzę i piękno początków ludzkiego życia.
  4. Otaczać serdeczną i skuteczną pomocą potrzebujące, brzemienne matki i ich dzieci, bo pro-life to także znaczy pomagać.
  5. Nieustannie dawać pozytywne świadectwo w przestrzeni społecznej.
  6. Przeciwdziałać złu modlitwą, postem, jałmużną i zwyciężać dobrem.
  7. Modlić się w intencji nawrócenia przeciwników życia. 
     

Bezwarunkowa życzliwość. Zawsze!
Nie wolno nam ulegać emocjom i agresywnie atakować przeciwników życia. W ten sposób nie da się obronić cywilizacji życia i miłości. Wiele osób jest mocno rozkojarzonych obecną konfrontacją. Spotkałam dziewczyny, które mówiły: - Ależ my jesteśmy za życiem, ale przyszłyśmy na czarny marsz, aby bronić kobiet! Ktoś im wmówił, że aborcja „ratuje kobiety”, ale one tego kłamstwa nie dostrzegają. Te osoby trzeba raczej porywać ku miłości wobec maleńkiego, bezbronnego dziecka, budzić radość rodzicielstwa. To skuteczna metoda, bo młodzi szukają miłości, dobra i piękna i wyrażają to np. na marszach dla życia.


Pozytywna edukacja
Racjonalne, spokojne przekazywanie dobrze udokumentowanych faktów jest fundamentem obrony życia. Prawda broni się sama, ale nie wszyscy ją znają. Przygotowujemy takie materiały. Wiele z nich można bezpłatnie pobrać z naszej strony i samemu wydrukować na domowej drukarce, aby potem je rozdawać. Można je znaleźć TUTAJ


Program w Radiu Maryja
We wtorek 29 stycznia gościliśmy w Radiu Maryja w programie „Dla małżonków i rodziców” Lecha Polakiewicza o godz. 21:30. Audycji można wysłuchać TUTAJ.

 

Drodzy Przyjaciele od Waszej postawy i zaangażowania zależy, czy uda się ochronić cywilizację życia. Bardzo dziękujemy za pomoc i współpracę!
 

Wszyscy, którzy chcą wesprzeć nasze programy w obronie życia i rodziny, mogą to zrobić TUTAJ


Dla osób z zagranicy TUTAJ

 

 


W imieniu KPLŻ
Ewa H. Kowalewska
Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
Human Life International - Polska

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.