Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

W Europie zabija się dzieci żywo urodzone podczas aborcji

Rada Europy nie chce potępić tego procederu

Medical Center KopiaPetycja złożona w Biurze Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wzywała Zgromadzenie do zbadania i jednoznacznego potępienia praktyki uśmiercania lub porzucania bez opieki dzieci urodzonych żywo w wyniku przerywania wysoko zaawansowanej ciąży. Ale Rada Europy nie dba o życie dzieci…

Celem petycji było zwrócenie uwagi Zgromadzenia Parlamentarnego RE na nieludzką praktykę porzucania czy uśmiercania nowo narodzonych dzieci, które przeżyły późną aborcję. Problem ten jest powszechny na całym kontynencie europejskim.

Do tragicznych przypadków dochodzi także w Polsce. W zeszłym roku polską opinią publiczną wstrząsnęła wiadomość o dziewczynce urodzonej żywo podczas aborcji w jednym z wrocławskich szpitali. Także w zeszłym roku Instytut Ordo Iuris zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu uśmiercenia dziecka, które urodziło się żywe w trakcie aborcji przeprowadzonej w szpitalu w Opolu.

W innych państwach europejskich tego rodzaju praktyki są stosowane jeszcze częściej. Badania opublikowane w czasopiśmie „British Journal of Obstetrics and Gynaecology” wskazują, że każdego roku co najmniej 10 proc. dzieci w wieku powyżej 23 tygodnia od poczęcia rodzi się żywo w trakcie procedury aborcyjnej. Podkreślić trzeba, że życie innych dzieci urodzonych żywo powyżej 23 tygodnia jest chronione prawem i ratowane przez lekarzy.

Neonatal JacoplaneProceder uśmiercania dzieci urodzonych w wyniku aborcji w oczywisty sposób spełnia przesłanki dyskryminacji, uzależniając życie dzieci od tego czy należą do arbitralnie określanej kategorii „chcianych” bądź „niechcianych”.

Petycja była największym tego typu apelem w dotychczasowej historii Rady Europy. Mimo tego Biuro całkowicie zignorowało ponad 224 tysiące podpisów zebranych pod petycją. W dniu 2 października br. Biuro Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy większością głosów odrzuciło petycję przeciwko zabijaniu noworodków uznając, że rozważanie tego tematu i debata nad nim byłyby „politycznie niestosowne”.

Biuro podzieliło opinię Komisji Spraw Prawnych i Praw Człowieka, która uznała petycję za „zbyt wrażliwą politycznie i mogącą potencjalnie tworzyć podziały w Zgromadzeniu”.

Inicjator petycji - European Center for Law and Justice - planuje ponowne podjęcie tego tematu w przyszłym roku. Z Polski w tę problematykę aktywnie zaangażował się Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

[Na podstawie serwisu informacyjnego Ordo Iuris – 15.10.2015 r.]

Zdjęcie: Wikipedia (Deror avi, Jaap Vermeulen – praca własna) – CC BY-SA3.0 via Wikimedia Commons 1)https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edith_Wolfson_Medical_Center_P10...
2)https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neonatal_Jacoplane.jpg#/media/Fi...

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.

Należymy do:

Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)PayPal € (Euro)


3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag