Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

„Za życiem” – rządowy program wspierający rodziny

zaZyciemOpieka wytchnieniowa w wysokości 120 godzin, preferencje w programie "Mieszkanie plus", ułatwienia w dostępie do rehabilitacji – tak ma wyglądać pomoc rodzinom w ramach programu "Za życiem". Rada Ministrów podjęła uchwałę o przyjęciu programu.

Nad programem pracował zespół międzyresortowy, a jego ostateczną wersję przedłożyła ministr rodziny, pracy i polityki społecznej, Elżbieta Rafalska. Zaproponowane w dokumencie rozwiązania wejdą w życie 1 stycznia 2017 r., wraz z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem".
 
W uchwalonej w listopadzie br. ustawie zapisano, że Rada Ministrów przygotuje kompleksowy program pomocowe "Za życiem", opracowany na podstawie odrębnych przepisów. Przewodnikiem po systemie wsparcia dla rodzin będzie asystent rodziny, którego zadaniem będzie koordynowanie dostępnej pomocy.

Ustawa gwarantuje rodzinom, w których urodzi się dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu - powstałymi w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w okresie okołoporodowym - jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł.
 
Depositphotos 22766108 m 2015Program obejmuje rozwiązania dotyczące wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin, wczesnego wspomagania dziecka, usług pomocowych, wspierających i rehabilitacyjnych oraz wsparcia mieszkaniowego. Zapewnić ma także koordynację wsparcia, poradnictwa i informacji. Wczesne wspomaganie będzie miało charakter interdyscyplinarny, umożliwiający objęcie specjalistyczną opieką i dziecka, i jego rodziny.

W ramach programu szczególną pomocą objęte zostaną rodziny i dzieci z wadą letalną (śmiertelną). Rodziny opiekujące się osobą niepełnosprawną będą miału możliwość uzyskania pomocy w formie tzw. opieki wytchnieniowej (pomoc w załatwieniu codziennych spraw, zastępstwo członka rodziny lub opiekuna w przypadku jego odpoczynku lub podjęcia pracy - do wysokości 120 godzin rocznie, czyli 15 dni roboczych).
 
Zapowiedziano też wydłużenie zasiłku opiekuńczego z 14 do 30 dni w przypadku opieki nad dzieckiem chorym ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności.


Urzędy pracy otrzymają dodatkowe środki na działania aktywizacyjne dla bezrobotnych rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, niezbędne do podjęcia zatrudnienia lub rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 
Jednym z celów programu jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne. Będą one mogły liczyć na preferencje w ramach programu "Mieszkanie plus" (m.in. wsparcie finansowe oszczędzających na specjalnych Indywidualnych Kontach Mieszkaniowych, pierwszeństwo w zawarciu umowy najmu).
 
Zapowiedziano także tworzenie i rozwój mieszkalnictwa chronionego, utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych umożliwiających wsparcie osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku do 7 lat. Zadeklarowano też rozwój sieci samorządowych placówek pomagających osobom niepełnosprawnym w osiągnięciu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym.
 
Rząd doposaży domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (docelowo zakłada się funkcjonowanie ok. 40 takich placówek na w kraju). Natomiast uczennice w ciąży mają mieć możliwość zmiany szkoły na szkołę z internatem, a także skorzystania z bursy.
 
Wśród celów programu wymieniono m.in. aktywizację organizacji pozarządowych w budowie systemu wsparcia dziecka i rodziny, aktywizację i wsparcie samorządów w wypełnianiu zadań własnych na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wzmocnienie profilaktycznego aspektu zadań asystenta rodziny.

Zadeklarowano też tworzenie prawa odpowiadającego potrzebom osób niepełnosprawnych i ich rodzinom oraz promowanie wartości rodzinnych w społeczności lokalnej.

[Na podstawie serwisu informacyjnego Kancelarii Premiera RP (premier.gov.pl), także: PAP i in. - 20.12.2016 r.]

Oficjalna informacja o programie „Za życiem”

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.

Należymy do:

Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)PayPal € (Euro)


3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag