Załóż Krąg Dyskusyjny Regulamin Deklaracja ideowa Formularz zmian Formularz sprawozdania Drzewo tematyczne

CO ZROBIĆ, ŻEBY ZAŁOŻYĆ KRĄG DYSKUSYJNY?

Od samego początku istnienia Klubu Przyjaciół Ludzkiego Życia jego Członkowie oczekiwali systematycznych spotkań. Jak dotąd Klub proponował jedynie okazjonalne formy spotkań jak np. uczestnictwo w kongresach, konferencjach, szkoleniach dla liderów czy rekolekcjach.
Pytania o regularne spotkania nasiliły się w 1999 roku. Szczególnie ważny był list p. Haliny Skuzy z Częstochowy, która sama wyszła z propozycją prowadzenia spotkań o charakterze dyskusyjnym. Był to dla nas sygnał, że nadszedł czas poważnego zajęcia się problemem działania Klubu w terenie.

Czym są Kręgi Dyskusyjne?
Pomysł Kręgów Dyskusyjnych skierowany jest do tych, którzy chcieliby regularnie się spotykać, aby pogłębić swoją wiedzę dotyczącą problemów związanych z miłością, rodziną oraz godnością życia ludzkiego.
Naszą postawę wobec tych problemów wyrażają Założenia Ideowe Klubu Przyjaciół Ludzkiego Życia. Ale wielu z nas chce o tym wiedzieć więcej. A także umieć bronić uznanych przez nas wartości w rozmowie z osobami, które nie są do nich przekonane lub wręcz o przeciwnych poglądach. Czasem brakuje nam argumentów, a czasem poczucia, że nie jesteśmy w naszym myśleniu sami.
Chcielibyśmy też mieć miejsce, gdzie moglibyśmy przyprowadzić kogoś, kto błądzi, aby mógł poznać prawdę w miłości. Spotkania Kręgu pomogą również zobaczyć potrzeby osób z naszego środowiska i zmobilizować do konkretnej pomocy, która obroni wzgardzone ludzkie życie.
Udział w Kręgach proponujemy osobom dorosłym. W spotkaniach może uczestniczyć również dorastająca młodzież. Jeśli młodzi chcieliby zorganizować odrębny Krąg, mogą to uczynić, jeśli znajdą pełnoletniego kandydata na Prowadzącego Krąg.

Co oferujemy?
Osobom, które chcą działać w swoim środowisku dajemy nie tylko patronat Klubu, ale również konkretną formę tej działalności i pomoce do przygotowania spotkań (pomoce te otrzymały Imprimatur Archidiecezji Gdańskiej, wiele cennych uwag zasugerował nam śp. Profesor Fijałkowski). Osoby Prowadzące Krąg będą brały udział w organizowanych dla nich szkoleniach, które zwiększą ich umiejętności w prowadzeniu grupy.
Chętnie doradzimy w pojawiających się na bieżąco problemach Kręgu. Pomożemy w zaproszeniu znanych obrońców życia. Wskażemy możliwości uzyskania pomocy audio-wizualnych.

Jakie są konieczne warunki do założenia Kręgu?
Krąg Dyskusyjny powstaje wtedy, gdy Rada Programowa Kręgów i Zarząd Klubu zatwierdzą kandydata na Prowadzącego Krąg i podpiszą z nim indywidualną umowę, po przesłaniu przez niego załączników (patrz Regulamin Kręgów p. 2). Kandydat na Prowadzącego Krąg musi być pełnoletni i posiadać do tej roli pewne przygotowanie. Konieczne jest, więc wybranie odpowiedniej osoby.
Aby Krąg mógł działać, musi również postarać się o miejsce dla stałych spotkań. Jeśli spodziewana liczba uczestników będzie mała, może być to mieszkanie prywatne. Lepiej jednak poszukać większej sali przy parafii, szkole, domu kultury, bibliotece, itp. Ponieważ uczestnicy Kręgów nie są zobowiązani do żadnych opłat, trzeba znaleźć Gospodarza, który nie będzie oczekiwał opłat za jej udostępnienie.

Jak powołać Krąg?
Jeśli chcesz założyć Krąg Dyskusyjny w swojej miejscowości, poinformuj nas o tym zamiarze, a my udzielimy Ci wszelkich informacji.
Napisz list, wyślij e-maila lub po prostu zadzwoń korzystając z poniższych danych:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
tel. (58) 341 19 11 w. 23
fax: (58) 346 10 02
e-mail: ania.lisiewicz@hli.org.pl