Załóż Krąg Dyskusyjny Regulamin Deklaracja ideowa Formularz zmian Formularz sprawozdania Drzewo tematyczne

Formularz Sprawozdania Kwartalnego z Działalności Kręgu Dyskusujnego

do pobrania w formie pliku doc: formularz_sprawozdania.doc