Załóż Krąg Dyskusyjny Regulamin Deklaracja ideowa Formularz zmian Formularz sprawozdania Drzewo tematyczne

Formularz Zgłoszenia Zmian w Działalności
Kręgu Dyskusyjnego KPLŻ

Krąg nr

Data wypełniania

Prosimy wypełnić jedynie te miejsca, które ulegają zmianie. Przypominamy, że zmiana osoby Prowadzącego wymaga spełnienia przez nowego kandydata warunków regulaminowych i związana jest z osobną decyzją Zarządu Klubu Przyjaciół Ludzkiego Życia (procedura jak przy powoływaniu Kręgu).

1.Osoba Prowadząca Krąg Dyskusyjny

2. Adres do korespondencji

3. Miejsce spotkań Kręgu Dyskusyjnego

4. Wyrażam zgodę na udostępnienie w/w miejsca

Miejscowość dnia

5. Częstotliwość spotkań

6. Uwagi: